Ελλάδα » Ενισχύει τη διαφάνεια η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Ενισχύει τη διαφάνεια η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Ενισχύει τη διαφάνεια η ηλεκτρονική αξιολόγηση

«Με αφορμή την από 26/4/2018 ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνει ότι με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε το διάλογο χωρίς προκαταλήψεις και προαπαιτούμενα. Τόσο στις δια ζώσης εργασίες της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, όσο και στις επιστολές προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υιοθετήθηκε σειρά προτάσεων, στην κατεύθυνση της περαιτέρω θωράκισης των διαδικασιών του νέου συστήματος αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του άρθρου 24Α του Ν. 4369/2016, η θέση του Υπουργείου είναι σαφέστατη. Η συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες αξιολόγησης, καθιστά άνευ αντικειμένου τις διατάξεις της συγκεκριμένης ρύθμισης» τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συμπληρώνει:

«Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας δεν επιφέρει καμία απολύτως αλλαγή στο σύστημα. Δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του, το απλοποιεί, ενισχύει τη διαφάνειά του και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους. Ως εκ τούτου, δεν είναι κατανοητές οι όποιες αντιδράσεις στην εφαρμογή του.

Με δεδομένα: α) ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης και β) ότι το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης διακρίνεται από δημοκρατικότητα, συμμετοχικότητα, διαφάνεια και αποτελεί μέρος μιας ολιστικής θεώρησης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι πάντοτε ανοιχτό στο διάλογο –αποδεδειγμένα– για όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση».

Διαβάστε επίσης: