Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου
ΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου

Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Ηπείρου, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων,  από τη διασταύρωση της με την οδό Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ έως τη διασταύρωση της με την οδό Παναγούλη, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην τρίτη (3η) Φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του  υπόγειου αγωγού ύδρευσης  για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, ήτοι από (25-04-2018) έως και την Κυριακή (03-06-2018), ως κατωτέρω:

ΤΡΙΤΗ (3η) ΦΑΣΗ:

α)  Από την οδό Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ έως την οδό Παναγούλη.

·       Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ηλιοδώρου –Ρούσβελτ έως την οδό Παναγούλη (Ρ-8,Ρ-50 δ, Ρ-49).

·      Αντιδρόμηση  τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-7, Ρ-50 δ, Ρ-49).  Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με  κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Παναγούλη.

·      Απαγόρευση της στάσης και  στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-40).

·      Εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Παναγούλη.

·      Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων  της συμβολής των οδών Ηπείρου-Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηπείρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (Ρ-8,Ρ-50 α, Ρ-49).

·      Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή-ιΆΣΟΝΟς-Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσονος –Μανδηλαρά – Παναγούλη).

·      Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της  παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Διαβάστε επίσης: