Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στον Δήμο Τεμπών

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στον Δήμο Τεμπών

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στον Δήμο Τεμπών

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Δ’ τριμ. 2017, Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κ.

2.Αναμόρφωση (4η ) προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

3.Αποδοχή ποσού, Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

4.Διάθεση πιστώσεων  Τουριστικής Προβολής, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

5.Διαγραφές ποσών, Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων

6.Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η τροποποίηση προϋπολογισμού», Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.

7.Γνωμοδότηση επί πρόθεσης του Καραδούκα Αθαν., για Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος περίπου 6,3 MW στον Πηνειό ποταμό, στα όρια της Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Προεδρείο

8.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

9.Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

10.Κανονισμός λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

11.Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

12.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

13.Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή  τοιχίου  για την προστασία δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Σπηλιάς», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

14.Έγκριση Π.Π.Ο.Π. του έργου «Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

Διαβάστε επίσης: