Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Προσλήψεις 12 ατόμων στον Δ. Τεμπών (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Προσλήψεις 12 ατόμων στον Δ. Τεμπών (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Προσλήψεις 12 ατόμων στον Δ. Τεμπών (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: