Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Χειροτονία μοναχού

Χειροτονία μοναχού

Χειροτονία μοναχού

Τό Σάββατον 28 Ἀπριλίου καί ὥρα 6.00 τό ἀπόγευµα θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Σπαρµοῦ Ὀλύµπου Κουρά Μοναχοῦ.
Ἐπίσης, τό πρωί τῆς ἑποµένης ἡµέρας, Κυριακή 29 Ἀπριλίου, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ νέου Μοναχοῦ.
Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ φιλοµόναχοι πιστοί νά συµµετάσχουν εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, διά νάσυµπροσευχηθοῦµε εἰς τόν Τριαδικόν µας Θεόν ὑπέρ φωτισµοῦ καί ἐνισχύσεως τοῦ χειροτονουµένου.

Διαβάστε επίσης: