Οικονομία » To σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας

To σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας

To σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας

Το κείμενο αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας περιγράφει τους βασικούς στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να οικοδομήσει ένα σύστημα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολίτες της χώρας την επόμενη περίοδο.

Ειδικότερα, όπως κάθε στρατηγικό κείμενο, δεν μπαίνει σε μεγάλη ανάλυση των βασικών αυτών αξόνων. Αυτό είναι εξάλλου το πρότυπο αντίστοιχων κειμένων που έχουν εκπονήσει άλλες χώρες για αντίστοιχους σκοπούς (όπως έκαναν Πορτογαλία και Ιρλανδία).

Να σημειώσουμε ότι το κείμενο της αναπτυξιακής στρατηγικής δεν είναι «Μνημόνιο», δεν γράφτηκε από κοινού με τους θεσμούς και δεν συνδέεται με τη δανειακή σύμβαση.

Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται και συζητείται με τους θεσμούς και τα Κ/Μ της Ευρωζώνης είναι προκειμένου να πείσει ότι η χώρα έχει συγκεκριμένο και αξιόπιστο σχέδιο για να σταθεί στα πόδια της μετά από οκτώ χρόνια Προγραμμάτων Προσαρμογής (δημοσιονομική σταθερότητα, στρατηγική αντιμετώπισης οριζόντιων ζητημάτων που επηρεάζουν την αναπτυξιακή δραστηριότητα: νομικό/δικαστικό σύστημα, επιχειρηματικό περιβάλλον, δημόσια διοίκηση κλπ., διευκόλυνση της ανάπτυξης κλάδων προτεραιότητας).

Δύο στόχοι

Το κείμενο έχει δύο επιπλέον σημαντικούς στόχους:

1) Nα αποτελέσει μια σαφή πυξίδα προς τις αγορές και τους επενδυτές για το τι μπορούν να αναμένουν από την κυβέρνηση την επόμενη περίοδο στο πεδίο της ανάπτυξης, ώστε οι όροι της «συνεργασίας» μαζί τους να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς,

2) Nα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις/δεσμεύσεις, της κυβέρνησης προς τους πολίτες της χώρας για τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και της μετα-μνημονιακής περιόδου.

Το περιεχόμενο του κειμένου στηρίζεται σε επεξεργασίες που γίνονται όλο αυτό το διάστημα από τα αρμόδια Υπουργεία στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Μεριμνά ώστε να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει (π.χ. κτηματολόγιο, πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων), εξειδικεύει το περιεχόμενο προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης στο πεδίο της ανάπτυξης (π.χ. κεντρική θέση της εργασίας, πλουραλισμός στην παραγωγή με πολύπλευρη στήριξη των ΜμΕ, δημιουργία αλυσίδων αξίας με συνέργειες). Αποτελεί, συνεπώς, έναν συνδυασμό δράσεων οι οποίες λόγω της φύσης τους συνεχίζονται και μετά τον Αύγουστο του 2018, και από πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις μεταρρυθμίσεις του Μνημονίου.

 

Διαβάστε επίσης: