Λάρισα » Οι υποψήφιοι της «Πανεπιστημονικής»
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤΕΕ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Οι υποψήφιοι της «Πανεπιστημονικής»

Οι υποψήφιοι της «Πανεπιστημονικής»

Τις θέσεις της αλλά τους υποψηφίους της παρουσιάζει η Πανεπιστημονική Γεωτεχνικών και Συνεργαζόμενοι:

ΚΕΙΜΕΝΟ της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για τις ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤΕΕ

Διαβάστε επίσης: