Οικονομία » «Επιδότηση» κατασκήνωσης για 70.000 παιδιά

«Επιδότηση» κατασκήνωσης για 70.000 παιδιά

«Επιδότηση» κατασκήνωσης για 70.000 παιδιά

Από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις παιδικές κατασκηνώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Για την τρέχουσα χρονιά το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2018 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (για τα παιδιά με αναπηρία η υλοποίηση εκτείνεται μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2018).

Οσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.

Δεν απαιτείται η προσέλευση στις υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι το έτος 2017:

◼ είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή

◼ έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ή

◼ έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα) ή

◼ συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),

◼ εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 14 Ιουνίου 2012.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000,00 €

Διαβάστε επίσης: