Δήμοι Νομού » Δήμος Τυρνάβου » Πρόσληψη συμβασιούχων στους ΟΤΑ – Οι θέσεις ανά Δήμο
ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Πρόσληψη συμβασιούχων στους ΟΤΑ – Οι θέσεις ανά Δήμο

Πρόσληψη συμβασιούχων στους ΟΤΑ – Οι θέσεις ανά Δήμο

Έγκριση σύναψης 356 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, ή έως εννέα μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες Σχολές) σε ΝΠΙΔ Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: