Ελλάδα » Πώς θα γίνει η πρόσληψη των 8.166 διοριστέων στους δήμους

Πώς θα γίνει η πρόσληψη των 8.166 διοριστέων στους δήμους

Πώς θα γίνει η πρόσληψη των 8.166 διοριστέων στους δήμους

Την άμεση πρόσληψη των 8.166 προσωρινά διοριστέων με τον πρόσφατο διαγωνισμό, ζητά το υπουργείο Εσωτερικών από τους δήμους όλης της χώρας.

Με την εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού ζητείται από τους δήμους να εξετάσουν τους τίτλους σπουδών και τα δικαιολογητικά όσων επιτυχόντων ανήκουν σε ειδικότητες που είναι απαραίτητη η άδεια άσκηση επαγγέλματος.

Θεωρείται απαραίτητος ο προέλεγχος προκειμένου, όπως αναφέρεται, να υπάρξει « διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και αποφυγή των πάσης φύσεως ατυχημάτων»

Σημειώστε:

Οι δήμοι έχουν πρόσβαση, πλέον, στο επίσημο αρχείο με τα ονόματα (και τηλέφωνα) των προσωρινά διοριστέων, ώστε να τους καλέσουν να πιάσουν άμεσα δουλειά

Ο προέλεγχος των δήμων στα δικαιολογητικά υποψηφίων δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον συστηματικό έλεγχο του ΑΣΕΠ για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων

Η εντολή προς τους δήμους για άμεσο έλεγχο κρίσιμων δικαιολογητικών ενισχύει την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον προσωρινό πίνακα διοριστέων, προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός

Η πρόσληψη των προσωρινά διοριστέων και έλεγχος των δικαιολογητικών τους σε πρώτο χρόνο δεν ακυρώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των ενστάσεων. Όσοι δικαιωθούν θα πιάσουν άμεσα δουλειά

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: