Εργασία » Προσλήψεις από τη ΔΗΚΕΛ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA

Προσλήψεις από τη ΔΗΚΕΛ

Προσλήψεις από τη ΔΗΚΕΛ

Η ΔΗΚΕΛ Θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, τεσσάρων (4)  ατόμων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του προγράμματος Στήριξης  Έκτακτης  Ανάγκης  για  την  Ένταξη  και  τη  Στέγαση –ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ

Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: