Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Στην προσπάθεια της ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας  η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Παρ’όλα αυτά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης δεξιοτήτων  είναι μεγάλο το ποσοστό των ατόμων που διστάζουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Το πρόγραμμα «EmindS – Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Τρόπου Σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +,  στοχεύει τον δεξιοτήτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).  Η δεξιότητα «Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» είναι μία από τις 8 δεξιότητες-κλειδιά οι οποίες ονομάζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ως οι δεξιότητες τις οποίες κάθε Ευρωπαίος/α πολίτης πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη.

ΔΗΜΗΤΡΑ-1

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναπτυχθούν εργαλεία, ασκήσεις καθώς και ένας οδηγός μέσω των οποίων θα :

  • Γίνεται αξιολόγηση των δεξιοτήτων, φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίες αφορούν στην επιχειρηματικότητα.
  • Εμπλέκονται ενεργά και διαδραστικά  οι εκπαιδευόμενοι στη λύση προβλημάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα μέσω της προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών.

H 2η συνάντηση του προγράμματος έλαβε χώρα στις 28 και 29 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις  του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών FH Johanneum, στο Γρατς της Αυστρίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος είναι ένας από τους 2 Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους από την Κύπρο, τη Σλοβενία, τη Φιλανδία και την Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της πολύ επιτυχημένης συνάντησης  οι εταίροι συζήτησαν για την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα καθώς και για τα επόμενα βήματα και τις προοπτικές του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.

Διαβάστε επίσης: