Λάρισα » Ενισχύονται τα Τμήματα Επειγόντων σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 16 ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 600.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ενισχύονται τα Τμήματα Επειγόντων σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ

Ενισχύονται τα Τμήματα Επειγόντων σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ

Τα συμπεράσματα από τη λειτουργία Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας – Σε ποια φάση βρίσκεται η δημιουργία ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο

Του Γιάννη Ανδρεάκη

Σε φάση σημαντικής ενίσχυσης εντός των επόμενων μηνών εισέρχεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ  μέσα στο 2018 αναμένεται να λειτουργήσει το ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού και Γενικού Νοσοκομείου Παναγιώτης Νάνος, μετά από σχετική έγκριση που έδωσε το Υπουργείο Υγείας, προκηρύσσονται 16 θέσεις για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δύο νοσοκομείων που έχουν την έδρα τους στη Λάρισα.

Σε κάθε ημέρα εφημερίας στο ΠΓΝΛ προσέρχονται 350 έως 380 πολίτες και 330 έως 350 πολίτες στο ΓΝΛ

Πρόκειται για την κάλυψη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ με την κατανομή ανά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων να έχει ως εξής:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Α΄ – 1 θέση

Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Α΄ – 1 θέση

Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 2 θέσεις

Σύνολο θέσεων: 8

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Διευθυντή – 1 θέση

Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Α΄ – 1 θέσεις

Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Α΄ – 1 θέση

Παθολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.  ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 2 θέσεις

Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 2 θέσεις

Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Σύνολο θέσεων: 8

Θα δημιουργηθούν δύο νέα χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό και ένα στο Γενικό

Προσλήψεις γιατρών και στα Τμήματα ΠΓΝΛ και ΓΝΛ

Στην ίδια προκήρυξη προβλέπεται η κάλυψη θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε ότι αφορά Τμήματα τόσο του Πανεπιστημιακού, όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με την κατανομή ανά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό θέσεων να έχει ως εξής:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αναισθησιολογίας (για την Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική) – Επιμελητή Α΄ – 1 θέση

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – Επιμελητή Α΄ – 1 θέση

Σύνολο θέσεων: 2

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αναισθησιολογίας – Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Ουρολογίας - Επιμελητή Β΄ – 1 θέση

Σύνολο θέσεων: 2

Για όλες τις παραπάνω θέσεις η υποβολή αιτήσεων, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά, ξεκινάει στις 10 Απριλίου, ενώ στις 27 Απριλίου λήγει η σχετική προθεσμία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί με τις κρίσεις από την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως συνολικά θα απαιτηθεί η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών ώστε να κλείσει αυτός ο κύκλος και στη συνέχεια να στελεχωθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ.

Nanos (1)

Π. Νάνος: Αλλάζει το τοπίο στα Επείγοντα Περιστατικά

Για τη σημαντική ενίσχυση που έρχεται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μιλάει στη larissanet ο διοικητής Πανεπιστημιακού και Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος και υπογραμμίζει ότι «αλλάζει το τοπίο στα Επείγοντα Περιστατικά τόσο στα νοσοκομεία της Λάρισας, όσο και σε όλη τη χώρα».

Συνάμα, τονίζει πως όλες οι παρεμβάσεις σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ είναι απόρροια της μελέτης που έκανε η Διοίκηση μαζί με τις δύο ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης που είχαν συγκροτηθεί από το 2016.

Ειδικά, η κατάσταση όπως καταγράφεται στα δύο νοσοκομεία:

ΠΓΝΛ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2017 η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο είχαν γίνει τα επίσημα εγκαίνια από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.

Στη συγκεκριμένη Κλινική του ΠΓΝΛ υπηρετούν τρεις γιατροί – η Διευθύντρια που είναι Παθολόγος, ένας Αναισθησιολόγος (Επιμελητής Β΄) και ένας Παθολόγος (Επιμελητής Β’) μαζί με γιατρούς από τις Κλινικές του Νοσοκομείου.

Με τις προσλήψεις που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες, στη δύναμη των τριών γιατρών οι οποίοι θα παραμείνουν πρόκειται να προστεθούν ακόμη 8 γιατροί όλοι εξειδικευμένοι για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σε ότι αφορά τα συμπεράσματα που έχει εξάγει η Διοίκηση του Νοσοκομείου από την πρώτη φάση λειτουργίας της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής ο κ. Νάνος αφού δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος επισημαίνει τα εξής:

«Πρώτον, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαλογή των προσερχόμενων στα Επείγοντα από ειδικούς γιατρούς και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής.

Δεύτερον, δόθηκαν επιπλέον 20 κλίνες – όσες διαθέτει η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής  – έστω και για βραχεία νοσηλεία, ώστε οι πολίτες να μην περιμένουν σε διαδρόμους και φορεία.

Τρίτον, αναβαθμίστηκαν οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες.

Όλα αυτά οδήγησαν επίσης σε καλύτερη  διακίνηση των περιστατικών στο Νοσοκομείο».

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως σε κάθε ημέρα εφημερίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας προσέρχονται στα Επείγοντα, κατά μέσο όρο, 350 – 380 πολίτες από το νομό Λάρισας και από περιοχές της Θεσσαλίας. Εξ αυτών περίπου 30 εισάγονται την Κλινική Επείγουσας Ιατρικής και σε επόμενο στάδιο είτε θα συνεχίσουν τη νοσηλεία τους σε κάποια από τις κλινικές του Νοσοκομείου, είτε μετά από ολιγόωρη παραμονή θα επιστρέψουν στις οικίες τους.

Ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας έχει να κάνει την ενεργοποίηση δύο χειρουργείων στον χώρο των Επειγόντων Περιστατικών. Εκεί θα μπορούν να γίνονται μικρές και μεσαίες επεμβάσεις, περιορισμένου εύρους, και μόνο αυτές που είναι  δυνατόν να διεξάγονται σε σηπτικό περιβάλλον.

«Τις ημέρες που δεν θα βρίσκεται σε ενεργή εφημερία το Πανεπιστημιακό σε αυτά τα δύο χειρουργεία θα μπορούν να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον χειρουργικό χρόνο του νοσοκομείου και να χειρουργηθούν περισσότεροι ασθενείς προκειμένου να μειωθούν οι λίστες αναμονής που υπάρχουν στο ΠΓΝΛ» επισημαίνει ο κ. Νάνος.

ΓΝΛ: Ο στόχος που έχει θέσει η Διοίκηση είναι μέσα στο 2018 να λειτουργήσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αυτό θα στελεχωθεί από τους 8 ειδικευμένους γιατρούς που θα προσληφθούν, ενώ θα δημιουργηθεί και θάλαμος βραχείας νοσηλείας 8 έως 10 κλινών, όπως και ένα χειρουργείο.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αναδιαρρύθμισης των χώρων ώστε να αναβαθμιστούν οι κτιριακές υποδομές.

Την συγκεκριμένη μελέτη την συνέταξαν τα στελέχη του ΠΓΝΛ Έφη Πουρνάρα (αρχιτέκτων – μηχανικός) και Κώστας Φούρλας (μηχανολόγος – μηχανικός) με τη συνδρομή της υποδιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών ΓΛΝ Βάσως Κοκάρα.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης το συγκεκριμένο έργο πλέον εισέρχεται σε φάση δημοπράτησης με τον προϋπολογισμό να κινείται περί τις 90.000 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Νοσοκομείου.

Σημειώνεται πως σε κάθε ημέρα εφημερίας του ΓΝΛ προσέρχονται κατά μέσο όρο 330 έως 350 πολίτες.

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 600.000 ευρώ σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ

Μία ακόμη κίνηση για την ενίσχυση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών τόσο στο Πανεπιστημιακό, όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχει να κάνει με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το συνολικό ποσό θα φτάσει τις 600.000 ευρώ, ενώ η κατανομή ανά νοσοκομείο είναι 200.000 ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και 400.000 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ώστε οι συγκεκριμένες επενδύσεις να ενταχθούν είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: