Ελλάδα » ΑΣΕΠ: Πώς θα κάνετε ένσταση

ΑΣΕΠ: Πώς θα κάνετε ένσταση

ΑΣΕΠ: Πώς θα κάνετε ένσταση

Σε ένα απλό φύλλο χαρτί μπορεί να υποβληθεί η ένσταση των υποψηφίων για την προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις 8.166 μόνιμες θέσεις στους δήμους.

Έγκυρες πηγές του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter, ότι αρκεί να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η ένταση. Πρέπει να είναι λιτοί και κατανοητοί.

Το workenter ετοίμασε έναν τέτοιο τύπο απλού εγγράφου ένστασης για την διευκόλυνση των υποψηφίων.

  • Η ένταση πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από παράβολο 20 ευρώ, προκειμένου να γίνει δεκτή
  • Επιπλέον, πρέπει να αναφέρει προσωπικά στοιχεία υποψηφίου, ειδικότητα, θέσεις, κατηγορία, κωδικούς θέσεων τους οποίους δήλωσε ο υποψήφιος
  • Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν στην έντασή τους τον αριθμό του παραβόλου και να το επισυνάπτουν στο φάκελό τους

Με την ένταση μπορεί να ζητείται:

  • Η εξέταση των δικαιολογητικών του ενιστάμενου
  • Η εξέταση των δικαιολογητικών άλλων συνυποψηφίων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις διορισμού (π.χ. αν είμαι υποψήφιος στον Δήμο Νέας Ιωνίας, εξεταστούν οι διοριστέτοι του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην ειδικότητα και την κατηγορία μου)

Η ένσταση μπορεί να σταλεί -έως τις 11 Απριλίου- με τρεις τρόπους:

  • Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του ΑΣΕΠ, σε φάκελο που αναγράφει: ΑΣΕΠ, Ένσταση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ), Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510
  • Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosl.enstasi@asep.gr
  • Με fax στους αριθμούς: 210-6400241, 210-6400686

Διαβάστε περισσότερα στο workenter.gr

Διαβάστε επίσης: