Θεσσαλία » Από τι ασθενούν οι Θεσσαλοί – Σε όλη την Περιφέρεια η επιδημιολογική μελέτη θνησιμότητας

Από τι ασθενούν οι Θεσσαλοί – Σε όλη την Περιφέρεια η επιδημιολογική μελέτη θνησιμότητας

Από τι ασθενούν οι Θεσσαλοί – Σε όλη την Περιφέρεια η επιδημιολογική μελέτη θνησιμότητας

Σε ολόκληρη τη Θεσσαλία επεκτείνεται η επιδημιολογική μελέτη για τη θνησιμότητα του πληθυσμού για νεοπλασματικές, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους, ενισχύοντας την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία με τον Βόλο.

Η μελέτη χρηματοδοτείται με 25.000 ευρώ από την Περιφέρεια, γιατί υπάρχει η πεποίθηση, για αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνους ή άλλα χρόνια νοσήματα. Επίσης επικρατεί έντονη ανησυχία στους δημότες και σε συλλογικούς φορείς, που ενοχοποιούν την αέρια ρύπανση, η οποία σχετίζεται με τη βιομηχανική δραστηριότητα. Στόχος είναι η μελέτη της τάσης και της έντασης της θνησιμότητας και της νοσηρότητας του πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη χρονική περίοδο 1999-2014. Θα συνεργαστούν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Υγιεινής και επιδημιολογίας, το Εργαστήριο φυσιολογίας, Εργαστήριο Γενετικής, Εξελεγκτικής και Συγκριτικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και οι Ιατρικοί σύλλογοι Θεσσαλίας. Η σύμβαση θα υπογραφεί με το «Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ».

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, τα Νοσοκομείο και τους Ιατρικούς Συλλόγους, αποφάσισε τη διεξαγωγή μιας περιγραφικής μελέτης, χρησιμοποιώντας δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αφορούν στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα από νοσήματα, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Στόχος είναι η αναζήτηση τυχόν αυξημένων δεικτών προτυποποιημένης ή αναλογικής θνησιμότητας ή νοσηρότητας στην ευρύτερη περιοχή και η σύγκριση με άλλες περιοχές στην Ελλάδα.

Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της θνησιμότητας και της νοσηρότητας θα γίνει τόσο συνολικά, όσο και κατά αιτία, φύλο και ηλικία για κάθε μία από τις υπό μελέτη περιοχές.
Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή της μελέτης θα ζητηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τα έτη 1999-2014. Για τα έτη από 2014 -2016, όπου δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα της ΕΛ ΣΤΑΤ, θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν και να συγκριθούν τα δεδομένα των διαγνώσεων εξόδου από τα νοσοκομεία Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιηθούν για την εύρεση των αναλογικών και των προτυποποιημένων δεικτών θνησιμότητας και δεικτών νοσηρότητας.

Η μελέτη αναμένεται να διαρκέσει εννέα μήνες. Στο τέλος του πρώτου μήνα αναμένεται να υπολογιστούν οι αναλογικοί και προτυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας και ο αναλογικός δείκτης νοσηρότητας νεοπλασματικών νόσων, για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας για τα έτη 1999 έως 2009, ενώ στο τέλος του δεύτερου μήνα αναμένεται η εύρεση του αναλογικού και του προτυποποιημένου δείκτη θνησιμότητας και του αναλογικού δείκτη νοσηρότητας, καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νόσων για τις Περιφερειακές Ενότητες για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στο τέλος του ένατου μήνα, αφού έχουν ζητηθεί επιπλέον δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 1999-2014, αναμένεται να υπολογιστούν οι αναλογικοί και προτυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας και οι αναλογικοί δείκτες νοσηρότητας περισσότερων νεοπλασματικών, καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νόσων, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, για κάθε Δήμο των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλίας, άλλων ενοτήτων της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας συνολικά. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα συγκριθούν με βάση τον χρόνο, την περιοχή και τις ηλικιακές ομάδες και θα ομαδοποιηθούν, σύμφωνα με τους αναλογικούς και προτυποποιημένους δείκτες.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: