Θεσσαλία » Αγοραστός: «Προχωράμε με συνεργασία και συνέργειες»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Αγοραστός: «Προχωράμε με συνεργασία και συνέργειες»

Αγοραστός: «Προχωράμε με συνεργασία και συνέργειες»

Το απολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσίασε σήμερα το απόγευμα ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός κάνοντας λόγο για 1875 έργα που πραγματοποιήθηκαν συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δις. Ευρώ σε όλα τα χρόνια της θητείας του

Μιλώντας για την Θεσσαλία σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η Περιφέρεια του μέλλοντος, στοχεύουμε στο μέλλον με συνεργασίες και συνέργειες».

Ανέλυσε τα μεγάλα οδικά έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, υπεραμύνθηκε για ακόμη μια φορά της άποψης του για την εκτροπή του Αχελώου και στάθηκε στο έργο της Κάρλας που ολοκληρώθηκε μετά την από πολλές περιπέτειες.
Για να προχωρήσουν τα έργα γρηγορότερα πρότεινε την ίδρυση ενδιάμεσου διαχειριστικού φορέας.

Απολογισμός 5

Απολογισμός 2

Έργα ύψους 2,2 δις ευρώ στη Θεσσαλία

Το σύνολο των έργων -δράσεων που διεκδικήθηκαν, εντάχθηκαν, υλοποιούνται, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από όλα τα χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι 1875, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δις € ενώ για ιδιωτικές επενδύσεις διατέθηκαν 242.000.000 €. Τα έργα και οι δράσεις αυτές είναι μια πηγή πραγματικής ελπίδας στη ζωή των Θεσσαλών γιατί δημιουργούν θέσεις, εργασίας, μόχλευση στην τοπική οικονομία και κινούν την πραγματική οικονομία της περιοχής.

Απολογισμός 8

Απολογισμός 7

* ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 126 έργα στον αγροτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 112 έργα συνολικού προϋπολογισμού 171 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ: 87 έργα συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατ. €
* ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: 124 έργα συνολικού προϋπολογισμού 386 εκατ. €
* ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: 940 έργα συνολικού προϋπολογισμού 986 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 109 έργα συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 121 έργα συνολικού προϋπολογισμού 77 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 92 έργα συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. €
* ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού 31,6 εκατ. €
* ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 131 έργα συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατ. €
* LEADER: 79 έργα συνολικού προϋπολογισμού 35,3 εκατ. €

Απολογισμός 11

Απολογισμός 10

Απολογισμός 9

Η πορεία της Περιφέρειας

Οι λειτουργικές δαπάνες από το ύψος των 14.524.573,00 κατά το έτος 2010, το 2017 ανήλθαν μόλις στα 5.966.117,12 μείωση δηλαδή σε σχέση με το 2010, 59% περίπου και παρατηρείται μια συνεχή μείωση αφού γίνεται επιπλέον προσπάθεια συγκράτησης των εν λόγω δαπανών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-2

Απολογισμός 6

Ξεμπλόκαραν όλα τα μεγάλα έργα, 77 ημιτελή έργα από το Γ’ ΠΕΠ
Η Περιφέρεια από το νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδίκησε και πέτυχε την ύπαρξη για πρώτη φορά Κοινωνικού Ταμείου, ύψους 90 εκατ. ευρώ ώστε να μπορεί να εκπονήσει από την αρχή και με βάση την φιλοσοφία από κάτω προς το πάνω, δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Επίσης διεκδίκησε και πέτυχε να έχει Γεωργικό Ταμείο ύψους 88 εκατ. ευρώ για έργα στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα διέθεσε 110 εκατ. ευρώ για Βιολογικούς Καθαρισμούς και 46 εκατ. ευρώ για έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας

•Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠΘ) εγκρίθηκε με την με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003) και αναθεωρήθηκε με την με αρ. C(2017)8471 final/06-12-2017 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

περιφέρεια

 

• Η 1η Αναθεώρηση του ΠΕΠΘ αφορούσε στην κατανομή πρόσθετων πόρων, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες. Στο ΠΕΠΘ κατανεμήθηκαν επιπρόσθετα 18.101.153 € κοινοτικής συνδρομής. 2.220.826 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και προορίζονται για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα 15.880.327 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορούν στην περαιτέρω χρηματοδότηση ήδη υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς και στην υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων.
• Το ΠΕΠΘ λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται, μετά την αναθεώρηση του, σε 423.757.117 € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων ποσό 339.005.694 € αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 71.880.328 € και το ΕΤΠΑ με ποσό 267.125.366 €.

Μιλώντας ο Επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσιλιμίγκας τόνισε ότι για να προχωρήσει η ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρξει δημιουργία περιφερειακών τραπεζών.
Αναφερόμενος στον απολογισμό ρώτησε το Περιφερειάρχη για ελλείματα που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως το 2016.

Διαβάστε επίσης: