Οικονομία » Σεμινάριο για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Σεμινάριο για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Σεμινάριο για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει με την συνδρομή της ΑΡΤΙΟΝ ΑΕ επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 16:30 έως 20:30 με την εξής θεματολογία:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
• Προϋποθέσεις ένταξης
• Ποια χρέη ρυθμίζονται
• Περιεχόμενα αίτησης
• Ποιους αφορά και ποια η διαδικασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – σύγκριση με άλλες διαδικασίες εξυγίανσης και πτώχευσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• Ποιοι υπάγονται στο νόμο – ποιοι εξαιρούνται – τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για οφειλές έως 50.000€
• Τι περιλαμβάνει η αίτηση ένταξης
• Ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα
• Μεταχείριση των οφειλών προς Τράπεζες και εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης
• Μεταχείριση των οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία
• Ο Συντονιστής – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς ευθύνεται
• Ο Εμπειρογνώμονας – ποιος είναι και πώς διορίζεται, ποιες είναι οι αρμοδιότητες
• Οφειλέτες – συνοφειλέτες και πώς εμπλέκονται στη διαδικασία
• Έννοια μικρής – μεγάλης επιχείρησης
• Η διαδικασία – έναρξη – πρόταση – αντιπροτάσεις – απαρτία – πλειοψηφία – ψηφοφορία
• Σύμβαση αναδιάρθωσης χρεών – περιεχόμενο – πώς υπολογίζεται το κούρεμα των οφειλών και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται
• Προστασία της επιχείρησης – αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
• Τί ισχύει για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες
• Επικύρωση από τα δικαστήρια
• Παραδείγματα
• Προβλήματα κι εμπόδια στην εφαρμογή που παρατηρούνται στην πράξη
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δαλιάνης Γιώργος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. Εξειδίκευση στη συμβουλευτική εταιρειών σε θέματα Λογιστικής, Φορολογίας, στρατηγικής ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης εταιριών ,ιδρυτής του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ ΑΕ.
Νιφορόπουλος Κων/νος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με ειδικότητα στην ελεγκτική, Φορολογία και Εμπορικό Δίκαιο . Ορκωτός ελεγκτής λογιστής <<ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.>>
Δημητρόπουλος Αναστάσης Πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει ασχοληθεί με το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Ξενοδοχείο OLYMPUS TERRA Γιάννουλη Λάρισας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. (οικονομικά τακτοποιημένα έως Α Εξάμηνο 2018) : Δωρεάν
ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Λ. (μη τακτοποιημένα οικονομικά) – ΜΗ ΜΕΛΗ: 40,00 €
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail : info@efeel.gr , Για πληροφορίες στα τηλ.:6947995019 , 6944244102 & 6947264684

Διαβάστε επίσης: