Εκπαίδευση » Σχολεία » Ομιλία σε γονείς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης

Ομιλία σε γονείς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης

Ομιλία σε γονείς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού της ΕΔΕΑΥ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/3/2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, ομιλία από την ψυχολόγο Ιωάννα Κωνσταντινίδη και την κοινωνική λειτουργό Βασιλική Βλαχάβα ομιλία με θέμα: «Ο ρόλος των γονέων στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών και στην διαχείριση της διαφορετικότητας».

Στην ομιλία τονίστηκε η σπουδαιότητα του ρόλου της οικογένειας ως πρώτου παιδαγωγού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Αναφέρθηκαν παραδείγματα καταστάσεων που δημιουργούν σύγκρουση μεταξύ γονέων και παιδιών και προτάθηκαν τρόποι προσεγγίσεις των παιδιών.

Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της διαφορετικότητας, το οποίο οι γονείς καλούνται σήμερα να διαχειριστούν τόσο στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Τέλος, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου.

Διαβάστε επίσης: