Εκπαίδευση » «Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας θα προσδιορίσει τα οργανικά κενά»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

«Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας θα προσδιορίσει τα οργανικά κενά»

«Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας θα προσδιορίσει τα οργανικά κενά»

Ο αντιπρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας κ. Χρήστος Παλάτος, αναφορικά με τις μεταθέσεις καθηγητών που ανακοινώθηκαν σήμερα, ενημερώνει για τα εξής:

«Ανακοινώθηκαν σήμερα οι μεταθέσεις των καθηγητών. Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας είχαν δοθεί τα κενά σύμφωνα με την εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας που ήταν για την γενική παιδεία 27 και 11 για την ειδική αγωγή.

Στον νομό μας ήρθαν με μετάθεση 13 γενικής παιδείας:  2 ΠΕ02, 3 ΠΕ03, 2 ΠΕ04.02, 1 ΠΕ08, 1 ΠΕ14.04, 1 ΠΕ16, 1 ΠΕ18.16, 1 ΠΕ18.23, 1 ΤΕ01.19,  1 ΠΕ11- ειδικής  αγωγής και 1 ΠΕ02 για το Μουσικό και μετατέθηκε 1 ΠΕ18.15. Είναι θετικό που ικανοποιήθηκε ένα  τόσο μεγάλο ποσοστό συναδέλφων  σε σχέση με προηγούμενες χρονιές  αλλά και από το γεγονός που κάποιες ειδικότητες  όπως   τα 4 κενά ΠΕ04.04 και ΠΕ18 Κομμωτικής που γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο να βρεθούν υποψήφιοι προς μετάθεση για τον νομό μας, όπως  το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κενά της ειδικής που δεν ικανοποιήθηκαν.

Στα θετικά επίσης  ότι ανακοινώθηκαν  οι μεταθέσεις  τόσο γρήγορα. Καλή τοποθέτηση  στους συναδέλφους που μετατέθηκαν στο νομό μας. Έχω την αίσθηση πως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες με τις υπηρεσιακές μεταβολές , πολύ σύντομα όπως είναι απαίτηση του συνδικαλιστικού κινήματος και μέχρι 30.6.2018 να τοποθετηθούν όλοι οι καθηγητές στα σχολεία.

Αναμένεται  η εγκύκλιος από το  υπουργείο για τα οργανικά κενά. Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας θα προσδιορίσει τα οργανικά κενά, τους υπεράριθμους καθηγητές, θα τοποθετήσει οργανικά στα κενά με την σειρά

α) με άρση Υπεραριθμίας,

β) στα εναπομείναντα κενά με τα μόρια όσοι υπεράριθμοι δεν τοποθετήθηκαν στην ομάδα σχολείων ή τα όμορα, όσοι συνάδελφοι ζητούν βελτίωση θέσης ,όσοι συνάδελφοι βρίσκονται στην διάθεση και χωρίς μόρια ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το Π.Δ 50 άρθρο 13 περ.α

γ) στα εναπομείναντα  κενά χωρίς δήλωση όσοι βρίσκονται στην διάθεση  κατά κλάδο  και ειδικότητα με τάση από τα λιγότερα μόρια προς τα περισσότερα.

Η εκτίμηση μου με δεδομένο ότι τα κενά ή η υπεραριθμία δίνεται όταν υπάρχουν 12 ώρες με Α ανάθεση θα είναι περίπου 50, όπου σχεδόν το 90% θα καλυφθούν με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Να τονίσουμε  ότι η Υπεραριθμία είναι υπέρ του εκπαιδευτικού αφού ο νομοθέτης τον προστατεύει γιατί πρώτος παίρνει οργανικό κενό στην ομάδα ή τα όμορα, πρώτος καλύπτει λειτουργικό κενό στο σχολείο του,  στην ομάδα σχολείων και τα όμορα σχολεία αρκεί να μην υπάρχει καθηγητής που καλύπτει τις ώρες με Α ανάθεση. Να ευχηθώ στους συναδέλφους μου, να έχουν καλές υπηρεσιακές μεταβολές.

Επειδή για τους καθηγητές υπάρχει η περίοδος των αιτήσεων για συνταξιοδότηση το πρώτο 10/ήμερο του Απριλίου, υπάρχει η προθεσμία ανάκλησης παραίτησης 1 μήνας από την υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ετοιμαστούν και οι αιτήσεις απονομής σύνταξης με τα δικαιολογητικά.

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί / ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010.

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας όπως ισχύουν ανά κατηγορία.  Με 35ετία, 36ετία η37ετία με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012. Με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 58 πλέον) για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο. Με 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 55 πλέον ) για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

Συνταξιοδότηση ως γονέας ανηλίκου με θεμελίωση το 2010 και ηλικία 50 χρονών , 2011 και ηλικία 52 χρονών και 2012 και ηλικία 55 χρονών για τις μητέρες και 2011 και ηλικία 52 χρονών και 2012 και ηλικία 55 χρονών για  τους πατέρες.(Το ίδιο ισχύει και για συνταξιοδότηση των τριτέκνων ). 62 ηλικιακά έτη και 40 χρόνια ασφάλισης. 67 ηλικιακά έτη ανεξάρτητα τα χρόνια ασφάλισης ή τουλάχιστων 15 χρόνια ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους δεν είχαν συμπληρώσει αθροιστικώς το ηλικιακό όριο , τα ελάχιστα έτη θεμελίωσης και τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 18.8.2015 , έχουν αυξηθεί με τον νόμο 4336/2015 και θα πρέπει να συμβουλευτεί ο κάθε  ενδιαφερόμενος, τα νέα όρια ηλικίας  του παραπάνω νόμου».