Εργασία » 37 θέσεις στον δήμο Τρικκαίων
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΝΕΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

37 θέσεις στον δήμο Τρικκαίων

37 θέσεις στον δήμο Τρικκαίων

Ττην πρόσληψη 37 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τρικκαίων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακρονόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.