Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 29.03.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)  Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 2. Έκτακτη  επιχορήγηση  Σχολικών Επιτροπών                                                Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 3. Αναμόρφωση (3η ) προϋπολογισμού              Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 4. Έγκριση επέκτασης Δημ. φωτισμού & Χορήγησης νέων παροχών           Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 5. Ορισμός υπολόγου για Τραπεζικό Λογαριασμό                                    Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 6. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.                                                                                            Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 7. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (ναυαγοσώστες)          Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 8. Προγραμματισμός πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2018-2019»                                Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 9. Ρύθμιση αποπληρωμής σε δόσεις, Ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑ Τεμπών, βάσει του άρθρου 14 του Ν.4483/2017                               Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 10. Τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης Γόννων                                                   Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 11. Περί πρόθεσης εκμίσθωσης κ.λ.π.                                                                   Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 12. Διαγραφές ποσών                                                                  Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
 13. Επί αιτήματος Λάζου Αθανασίου                                     Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
 14. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019″                                                                                                                Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 15. Συγκρότηση  δημοτικής Επιτροπής Παιδείας                                                 Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
 16. Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «1η τροποποίηση προϋπολογισμού»          Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.
 17. Περί συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» / Πρόσκληση Ι Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
 18. Περί συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» / Πρόσκληση ΙΙ         Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 19. Περί συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» / Πρόσκληση ΙΙΙ Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 20. Διατύπωση απόψεων περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον Ασύρματο Κόμβο ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με κωδική ονομασία‘’242 3403 ΠΥΡΓΕΤΟΣ’’ της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., σε θέση πλησίον του οικισμού Πυργετός στο Δήμο Τεμπών Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας                                                Εισηγητής: ??????
 21. Τροποποίηση (1η) Τεχνικού Προγράμματος         Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 22. Έγκριση μελέτης  1/2018 «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ                      Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 23. Έγκριση μελέτης  2/2018 «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»                                                                    Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 24. Έγκριση μελέτης  3/2018 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ            ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 25. Έγκριση μελέτης  4/2018 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ                                                             Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 26. Έγκριση μελέτης 5/2018 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» ποσού χωρίς ΦΠΑ 59.561,44 Ευρώ,  για ΦΠΑ 14.294,75 Ευρώ  σύνολο  73.856,19 ευρώ                          Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 27. Έγκριση μελέτης  6/2018 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»                             Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 28. Περί κοπής δέντρων           Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 29. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τεμπών, για πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)  Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 30. Αποδοχή μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Διαμόρφωση Εισόδου Οικισμού Συκουρίου»                                                        Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 31. Αποδοχή μελέτης «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Διαμόρφωση Εισόδου Οικισμού Συκουρίου»                                                            Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 32. Έγκριση προώθησης διαδικασίας σημειακής τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κ. Ολύμπου   Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Διάθεση πιστώσεων

Διαβάστε επίσης: