Αγροτικά » Προστασία μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Προστασία μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Προστασία μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Σε ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε.Πη.) επισημαίνονται τα εξής:

«Λόγω της έντονης δραστηριότητας των μελισσών κατά την διάρκεια της ανθοφορίας των καρποφόρων δένδρων και άλλων καλλιεργειών, τίθεται θέμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα. Επισημαίνεται ότι οι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (όποια από αυτά είναι μελισσοτοξικά) κατά την περίοδο της ανθοφορίας, μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα το θάνατο των μελισσών και την μείωση της παραγωγής αφού οι μέλισσες, μέσω της επικονίασης, αποτελούν το βασικό συντελεστή για την καρπόδεση.

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού ενημερώνει :

Τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη (κάτοικο, επαγγελματία, εργαζόμενο, επισκέπτη) για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με τους ψεκασμούς  που πραγματοποιούν.

Σε εφαρμογή του άρθρου 28 της με αριθ. 8197/90920/2013 (Β΄1883) Κ.Υ.Α. το ΥΠ.Α.Α.Τ έχει έκδοσή την Εγκύκλιο υπ’. αριθ. 5919/62354/13-5-2014 με την οποία εξειδικεύεται και το θέμα της προστασίας των μελισσών.

Μέτρα προστασίας μελισσών 

Τα  γεωργικά  φάρμακα  που  είναι  επικίνδυνα  για  τις  μέλισσες  φέρουν  σχετικές  ενδείξεις  επί  της  ετικέτας  τους  και  μπορούν  εύκολα να  ενημερωθούν οι  χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν ενδεικνυόμενα μέτρα.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

Πρέπει  να  εφαρμόζονται  πιστά  τα  οριζόμενα  επί  της  συσκευασίας  του  γεωργικού  φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.

Απαγορεύεται  η  εφαρμογή  γεωργικών  φαρμάκων  που  αναφέρουν  επί  της  συσκευασίας  τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα,  εκτός  αν  άλλως  αναφέρουν  οι  οδηγίες  χρήσης  του γεωργικού φαρμάκου.

Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε,  καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες και όχι κατά τις μεσημεριανές ώρες και ειδικά με ηλιοφάνεια γιατί αυτές τις ώρες η δραστηριότητα των μελισσών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες για την προστασία των μελισσών όχι μόνο γιατί επιβάλλεται με Νόμο αλλά κυρίως επειδή οι μέλισσες συμβάλλουν  στην γονιμοποίηση των καρπών».

Διαβάστε επίσης: