Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Πράσινη Ανάπτυξη μέσω Καινοτόμων Θερμοκηπίων – Συνάντηση στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πράσινη Ανάπτυξη μέσω Καινοτόμων Θερμοκηπίων – Συνάντηση στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πράσινη Ανάπτυξη μέσω Καινοτόμων Θερμοκηπίων – Συνάντηση στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Σήμερα Πέμπτη 22-03-2018 και ώρα 10:30 π.μ., το ΤΕΙ Θεσσαλίας φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, την Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick off Meeting) του έργου “MED Greenhouses”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020» και αφορά την συνεργασία παρά-Μεσογειακών Ευρωπαϊκών κρατών.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας οικολογικής καινοτομίας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας.

Το ύψος του συνολικού Προϋπολογισμού είναι 1.171.400 Ευρώ με την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Med να ανέρχεται στο 85% και την Εθνική συμμετοχή μόλις στο 15%.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, φορέων χάραξης πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι της Κοινότητας Πράσινης Ανάπτυξης του προγράμματος MED (MED Green Growth Community), που προέρχονται από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, και Κύπρο. Ενώ από την Ελλάδα, πέρα από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, με Συντονιστή του Έργου, τον Καθηγητή Δενδροκομίας Δρ. Αλέξανδρο Παπαχατζή, συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριου Συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των εταίρων, του αντικειμένου, των δράσεων, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και των κανόνων που αφορούν την παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση του “MED Greenhouses”, ενώ αναμένεται να λάβει χώρα και η υπογραφή της εταιρικής συμφωνίας μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας του έργου.

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη των εταίρων στα πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια του Προγράμματος LIFE+, με ακρωνύμιο “Adapt2Change”, που είχε το ΤΕΙ Θεσσαλίας, των οποίων η καινοτόμος λειτουργία τους, αναμένεται να διαδοθεί και να εξαχθεί η τεχνολογία τους κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, σε όλες αυτές της χώρες.

Διαβάστε επίσης: