Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προς έγκριση η μελέτη για κυκλικούς κόμβους στη Λάρισα
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Προς έγκριση η μελέτη για κυκλικούς κόμβους στη Λάρισα

Προς έγκριση η μελέτη για κυκλικούς κόμβους στη Λάρισα

(φωτό αρχείου)

Μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε από τον Δήμο μας με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» σήμερα έρχεται στο αποψινό δημοτικό συμβούλιο  στην η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία. Η προγραμματική σύμβαση στη πρώτη φάση αναφέρει ότι η εταιρεία θα εκπονήσει μελέτη 5 κυκλικών κόμβων και 3 οδογεφυρών. Στη δεύτερη φάση αναφέρεται στην αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» θα εκπονήσει τις μελέτες ώστε στη συνέχεια ο δήμος να έρθει να προκηρύξει το διαγωνισμό και να υλοποιήσει τα έργα. Ο χρόνος υλοποίησης φαίνεται πως για κάποια από αυτά ξεπερνά την θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής.

Το αντικείμενο της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης αφορά :
«Μελέτη & κατασκευή 5 κυκλικών κόμβων και 3 οδογεφυρών στο οδικό δίκτυο του Δήμου & «Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με στόχο τη εξοικονόμηση ενέργειας» και περιλαμβάνει:
ΜΕΡΟΣ Α. Την μελέτη ‐ κατασκευή των οδικών έργων:
1.Κυκλικός Κόμβος 1 στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Βόλου
2.Κυκλικός Κόμβος 2 στη διασταύρωση των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου – Φαρσάλων
3.Κυκλικός Κόμβος 3 στη διασταύρωση των οδών Φαρσάλων – Θεοφράστου
4.Κυκλικός Κόμβος 4 στη διασταύρωση των οδών Παιωνίου – Θεοφράστου
5.Κυκλικός Κόμβος 5 στη διασταύρωση των οδών Καρδίτσης – Μυρμιδόνων (προέκταση οδού Σαρίμβεη)
6.Δίδυμες οδογέφυρες εκατέρωθεν Σ.Γ. Λαρίσης Βόλου ανοίγματος L=35m εκάστη
7.Λοξή οδογέφυρα ανοίγματος L=40m γεφύρωσης ρέματος επί της οδού Θεοτοκά.

ΜΕΡΟΣ Β. Την «Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας» που περιλαμβάνει
Στάδιο 1: Την Τεχνική και Οικονομική Αποτύπωση του Δημοτικού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Φωτισμού Οδών και Πλατειών του Δήμου.
Στάδιο 1: Την Τεχνική και Οικονομική Αποτύπωση του Δημοτικού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Φωτισμού Οδών και Πλατειών του Δήμου.
Στάδιο 2: Μελέτη σκοπιμότητας‐master plan. Κατάρτιση χρηματοοικονομικού μοντέλου και ανάλυση ευαισθησίας (StressTests) της εκμετάλλευσης και απόδοσης, ως προς τη βέλτιστη ενεργειακή και οικονομική διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου.
Στάδιο 3: Ωρίμανση των διαδικασιών υλοποίησης του μέρους β’.

Διαβάστε επίσης: