Λάρισα » Εγκρίνεται η Β΄φάση εργασιών στο Προσκήνιο Πολιτισμού
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Εγκρίνεται η Β΄φάση εργασιών στο Προσκήνιο Πολιτισμού

Εγκρίνεται η Β΄φάση εργασιών στο Προσκήνιο Πολιτισμού

Προχωρά η ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού καθώς την ερχόμενη Πέμπτη έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη το έργο αφορά στην υλοποίηση και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και των υποδομών του θεάτρου της Λάρισας το οποίο ευρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2 πίσω από το κτίριο της Νομαρχίας και περιβάλλεται από τις οδούς Κουμουνδούρου – Ανθίμου Γαζή και Βελλή. Με την πρώτη εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί, ο εξ οπλισμένου σκυροδέματος σκελετός του κτιρίου καθώς και οι όψεις και το δώμα αυτού.

Με την εν εξελίξει εργολαβία θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές του κτιρίου όσον αφορά τις οικοδομικές και Η-Μ εργασίες, ενώ θα υλοποιηθούν τελειώματα των οικοδομικών εργασιών, που περιλαμβάνει:
– τις καθαιρέσεις των υφισταμένων γυψοσανίδων και τοιχοπετασμάτων της ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων, την κατασκευή δρομικών και μπατικών τοιχοποιιών μετά του επιχρίσματος ή της επένδυσης αυτών με πλακίδια σε όλους τους ορόφους,
 την επίστρωση των δαπέδων με, βιομηχανικό δάπεδο, μάρμαρο, γρανιτοπλακίδια και ξύλο, μετά της υποδομής αυτών (γαρμπιλοδέματα, ηχομονωτικές στρώσεις από πλάκες υαλοβάμβακα),
 την τοποθέτηση τυποποιημένων κινητών διαχωριστικών για τους χώρους υγιεινής,
 την κατασκευή ψευδοροφών, γυψοσανίδων, θερμομονώσεων και ηχομονώσεων,
 την τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων, υαλόθυρων καθώς και τις απαιτούμενες από την μελέτη
πυρασφάλειας πυράντοχες θύρες και πυράντοχη πετάσματα μετά των μηχανισμών αυτών (μπάρες πανικού, συστήματα επαναφοράς κλπ.),
 τις μεταλλικές κατασκευές που απαιτούνται για την λειτουργία της σκηνής, υαλόφρακτα κιγκλιδώματα και
 τον απαιτούμενο ξύλινο εξοπλισμό των καμαρινιών και των δύο bar foyer.
 Την υποδομή των δικτύων που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυροπροστασία, τον κλιματισμό καθώς και των ισχυρών και των ασθενών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Με την παρούσα εργολαβία θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες εγκατάστασης της σκηνής και όλες τις Η-Μ εργασίες του κτιρίου, ενώ θα υλοποιηθούν τελειώματα των οικοδομικών εργασιών της αίθουσας του προσκηνίου και ο εξοπλισμός αυτού.
Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει:
 Την κατασκευή όλης της εσωτερικής διαμόρφωσης του κελύφους της αίθουσας, που περιλαμβάνει τις κάθετες επιφάνειες αυτής καθώς και την οροφή της, και την επένδυση με ξύλινη κατασκευή για την ακουστική της
αίθουσας.
 Την πλήρη κατασκευή προμήθεια και τοποθέτηση των καθισμάτων της αίθουσας.
 Τις κατασκευές που απαιτούνται για την λειτουργία της σκηνής, όπως
Τα Σταγκώνια σκηνής που προνοούνται δεκα πέντε ηλετκροκίνητα
σταγκώνια σκηνής πέντε γραμμών.
Τα Ηλεκτροκίνητα σταγκώνια (House Curtain & Veil)
Τα Ηλεκτροκίνητα πλευρικά σταγκώνια
Τα Ηλεκτροκίνητα Point Hoists
Τον Ηλεκτρικό οδηγό της κύριας αυλαίας
Την Ηλεκτροκίνητη Γέφυρα Φωτισμού Σκηνής
Το Αναβατόριο ορχήστρας που έχει διαστάσεις για να φιλόξενες μέχρι σαράντα πέντε (45) μουσικούς. Ισοσταθμίζεται στο επίπεδο της σκηνής, στο επίπεδο της αίθουσας, στο επίπεδο ορχήστρας και στο επίπεδο της
αποθήκης.
Την Περιστρεφόμενη Σκηνή Διαμέτρου έντεκα (11) μέτρου.
Το Αναβατόριο Σκηνικών, μεταφοράς σκηνικών, που επιτρέπει την δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης σκηνικών στη σκηνή.
Σύστημα Ηλεκτροκίνητου Ελέγχου Συστημάτων & Ηλ. Πινάκες, που είναι το σύστημα ελέγχου στακωνιών και της περιστροφής της σκηνής όπου θα ελέγχεται ψηφιακά μέσον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι σχετικοί μηχανισμοί θα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνικής των θεάτρων.
 Τον απαιτούμενο ξύλινο εξοπλισμό των καμαρινιών.
 Την αποπεράτωση, όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού καθώς και όλων των δικτύων που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυροπροστασία, τον κλιματισμό καθώς και των ισχυρών και των ασθενών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των:4.999.999,90 € :(4.032.257,98+ 967.741,92 Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε επίσης: