Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Συνάντηση για το Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Συνάντηση για το Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Συνάντηση για το Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Ύστερα από την πέμπτη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και την επικείμενη έκδοση των Πρακτικών, προχωρά η διοργάνωση της έκτης επιστημονικής συνάντησης, από Πέμπτη 1 Μαρτίου έως Κυριακή 4 Μαρτίου 2018.

Το ΑΕΘΣΕ διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που είναι αρμόδιες για τις παραπάνω Περιφέρειες.

Καλούνται να συμμετάσχουν οι οικείες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟA, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Αμφιθέατρο Κορδάτου, Κεντρικό Κτήριο Παπαστράτου, Προϊστορικά- Κλασικά, Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

15.00-16.00. Εγγραφές

Περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα , επικοινωνία, συμμετοχή

http://extras.ha.uth.gr/aethse6/gr/programme.shtml

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

1η συνεδρία: Νεολιθική Θεσσαλία

Προεδρεύουν: Ροντήρη Βασιλική-Βουζαξάκης Κωνσταντίνος

16.15 – 16.30. Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη, Μαγούλα Ζερέλια: τα νεολιθικά στρώματα και η πρώτη εγκατάσταση της αρχαιότερης στη θέση

16.30 – 16.45. Νεκταρία Αλεξίου, Μιχάλης Ανετάκης, Μαριάνθη Ραφτοπούλου, Ανασκαφική έρευνα στον Προϊστορικό οικισμό της Νεράιδας στη Λάρισα. Το οικόπεδο Παπαγεωργίου

16.45 – 17.00. Αρετή Πεντεδέκα, Συνέχειες και ασυνέχειες στη Νεολιθική κεραμική της Δυτικής Θεσσαλίας: η περίπτωση της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου

17.00 – 17.15. Γεώργιος Τουφεξής, Χρήστος Μπατζέλας, Bernie Weninger, Οικιστική οργάνωση, στρωματογραφική ακολουθία και χρονολογικό πλαίσιο της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου κατά τη νεολιθική περίοδο

17.15 – 17.30. Eva Alram-Stern, Platia Magoula Zarkou – the house model, the figurines, and their meaning

17.30 – 17.45. Agathe Reingruber, Γεώργιος Τουφεξής, Neolithic research in the Basins of Sykourio and Elateia, northeast Thessaly: some preliminary results

17.45 – 18.30. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2η συνεδρία: Νεολιθική Θεσσαλία

Προεδρεύουν: Μουνδρέα -Αγραφιώτη Αντίκλεια – Γεώργιος Τουφεξής

18.30 – 18.45. Αλεξίου Νεκταρία, Ανασκαφικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Λάρισας

18.45 – 19.00. Αννα Καρλιγκιώτη, Σέβη Τριανταφύλλου, Γιώργος Τουφεξής, Η μεταχείριση των νεκρών στη Νεολιθική Θεσσαλία. Τα δεδομένα μέχρι σήμερα και η μελέτη των σκελετικών καταλοίπων από την Π. Ε. Λάρισας

19.00 – 19.15. Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, Η προϊστορική εγκατάσταση στη θέση «Βούρλα» Φίλιας

19.15 – 19.30. Αθανασία Κραχτοπούλου, Hector Orengo, Αναστασία Δημουλά, Arnau Garcia-Molsosa, Κων/νος Παλαιοχωρίτης, Νίκη Σαριδάκη, Τα μυστικά του Κάμπου: η Νεολιθική

19.30 – 19.45. Αναστασία Δημουλά, Νίκη Σαριδάκη, Ευαγγελία Βλιώρα, Γιάννης Παπαδιάς, Τα μυστικά του Κάμπου: η μελέτη της κεραμικής

19.45 – 20.00. Λευκή Θεογιάννη, Φωτεινή Σοφιανού, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο: αφορμή για νέες προσεγγίσεις στην έρευνα των νεολιθικών οικισμών της Δυτικής Θεσσαλίας

20.00 – 20.15. Αργύρης Φασούλας, Από την κατασκευή στη χρήση των νεολιθικών ειδωλίων της Θεσσαλίας

20.15 – 20.30. Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης, Αρχαιολογικές μαρτυρίες για την Τελική Νεολιθική – Πρώιμη Εποχή Χαλκού στη Θεσσαλία

20.30 – 21.00. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

1η συνεδρία: Θεσσαλία. Εποχή του Χαλκού

Προεδρεύουν: Καράντζαλη Έφη – Aleydis Van de Moortel

9.00 – 9.15. Ανθή Μπάτζιου, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Δημήτρης Αγνουσιώτης, Ο Μυκηναϊκός οικισμός στα Πευκάκια (2012-2017)

9.15 – 9.30. Bartlomiej Lis, Anthi Batziou, Evangelia Kiriatzi, Noemi Muller, Aeginetan potters in the Pagasetic Gulf – evidence from Pefkakia

9.30 – 9.45. Ευαγγελία Σκαφιδά, Άρτεμις Καρναβά, Δημήτρης Αγνουσιώτης, Ελένη Ασδεράκη-Τζουμερκιώτη, Μάρκος Βαξεβανόπουλος, Ιάκωβος Γεωργίου, Ελένη Καρούζου, Δήμητρα Μυλωνά, Κατερίνα Τρανταλίδου, Ο οικισμός της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο Κάστρο-Παλαιά του Βόλου: αποτελέσματα 2015-2017 του ερευνητικού διεπιστημονικού προγράμματος

9.45 – 10.00. Σταματία Αλεξάνδρου, Κτιστός θαλαμοειδής τάφος από το Διμήνι

10.00 – 10.15. Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Γεώργιος Τουφεξής, Η ανασκαφή του Μυκηναϊκού Οικισμού στο Μακρυχώρι Λαρισας (2015-2017)

10.15 – 10.30. Ιφιγένεια Τουρναβιτου, Ιntra muros ταφές στους οικισμούς της Μυκηναϊκής Θεσσαλίας. Ασύνειδη συνύπαρξη ή ιδεολογικός συντηρητισμός; Η περίπτωση του μυκηναϊκού οικισμού στο Μακρυχώρι Λάρισας

10.30 – 10.45. Μαρία Βαϊοπούλου, Πέντε χρόνια ανασκαφικών ερευνών στον οικισμό της Εποχής Χαλκού στην θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού, Τρικάλων

10.45-11.00. Δέσποινα Ζαφείρη, Σέβη Τριανταφύλλου, Μαρία Βαϊοπούλου, Μελέτη σκελετικών καταλοίπων από το Πετρωτό του Νομού Τρικάλων

11.00 – 12.00. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2η συνεδρία: Στερεά Ελλάδα. Εποχή του Χαλκού

Προεδρεύουν: Μπάτζιου Ανθή – Τουρναβίτου Ιφιγένεια

12.00 – 12.15. Μαρία – Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Tobias Krapf, Νεότερα ανασκαφικά δεδομένα από τον Μεσοελλαδικό οικισμό Αγίας Παρασκευής Λαμίας

12.15 – 12.30. Φανουρία Δακορώνια, Ο Ποσειδώνας στον Κύνο

12.30 – 13.45. Ακης Τσώνος, Η αποθήκευση στον οικισμό του Κύνου Λιβανατών: μία πρώτη προσέγγιση

12.45 – 13.00. Έφη Καράντζαλη, Στοιχεία ιστορικής και θρησκευτικής συνέχειας στην κοιλάδα του Σπερχειού. Η περίπτωση του διαχρονικού νεκροταφείου στον Προφήτη Ηλία Κομποτάδων

13.00 – 13.15. Σωτήριος Γ. Ραπτόπουλος, Δύο Πρωτοελλαδικές βραχογραφίες από την παραλιακή Δυτική Λοκρίδα

13.15 – 13.30. Αθανάσιος Σίδερης, Ιωάννης Λυριτζής, Τhomas Levy, Επανεκτιμώντας τη μυκηναϊκή περιφέρεια: ο οικισμός στο Καστρούλι Φωκίδας, 2016-2017

13.30 – 13.45. Αικατερίνη Ψιμόγιαννου, Μία ενιαία, γραμμική πορεία προς την κοινωνική πολυπλοκότητα; Επανεξετάζοντας τον «πολιτισμό της Εύτρησης» μέσα από δεδομένα θέσεων της Ανατολικής Λοκρίδας

Διαβάστε επίσης: