Αγροτικά » «Ευάλωτη γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν και προοπτικές»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

«Ευάλωτη γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν και προοπτικές»

«Ευάλωτη γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν και προοπτικές»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Συμπόσιο με θέμα «Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν-Προοπτικές», στις 2 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κτήριο Κατσίγρα), στην πλατεία Ταχυδρομείου, στη Λάρισα.

Το Συμπόσιο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Θεσσαλίας.

Την Εκδήλωση στηρίζουν το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, ο ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Δήμος Λαρισαίων και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Οι στόχοι που θέτουμε συνοψίζονται ως εξής:

 • Να αναδειχθεί το θέμα της ευάλωτης ή ευπαθούς γεωργίας, που χαρακτηρίζει τη γεωργία της Θεσσαλίας σήμερα.
 • Να γίνει καταγραφή των χαρακτηριστικών και των συνιστωσών, που συνθέτουν την παρούσα κατάσταση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
 • Να διερευνηθούν οι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και πρακτικές, που αναμένεται να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της ΚΑΠ με στόχο την αναπτυξιακή αναβάθμιση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
 • Να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο εφαρμοσμένων τεχνολογικών-επιστημονικών μέτρων και συστημάτων, που αναμένεται να συμβάλουν στην παραπάνω αναβάθμιση.
 • Να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της συνέργειας των αγροτών μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αγροτών και φορέων.
 • Τέλος, να συμβάλλουμε στη συνολική αναβάθμιση και αναδόμηση του ρόλου της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη γεωργία της χώρας.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο αφυπηρετήσας Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Δαναλάτος, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην  σελίδα του Συμποσίου στο facebook:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609385199116014&id=1586763024711565

E-mail: geothessaly@gmail.com

Facebook page: Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας : Παρόν-Προοπτικές

Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

-Κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή

-Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στη γεωργία

-Διαχείριση νερού και εδαφών

-Ψηφιακές εφαρμογές στη γεωργία

-Φυτοπροστασία: εχθροί – ασθένειες

-Αγροτική παραγωγή

Το πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Κτηρίου Κατσίγρα  (κέντρο Λάρισας)

08.30 – 09.00  Εγγραφές

09.00 – 10.00 Χαιρετισμοί-Έναρξη

-Καθηγητή Πετράκο Γεώργιο, Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κόκκαλη Βασίλη, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Αγοραστό Κωνσταντίνο, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

-Κωτσό Γεώργιο, Πρόεδρο ΠΕΔ Θεσσαλίας & Δήμαρχο Μουζακίου

-Καλογιάννη Απόστολο, Δήμαρχο Λαρισαίων

-Καθηγητή Σπηλιώτη Ξενοφών, Πρύτανη ΤΕΙ Θεσσαλίας

-Δρ. Καρέτσο Γεώργιο, Πρόεδρο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

-Κουρεμπέ Θεοφάνη, Πρόεδρο ΕΛΓΑ

-Μπόχτη Διονύσιο, Μέλος & Διευθυντή ΙΕΤΕΘ

-Γιαννακόπουλο Σωτήρη, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Λάρισας

10.00 – 11.00   1η Ενότητα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Προεδρείο: Ε. Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων

                     Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας  και Ν. Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ

10.15-10.30  Προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

                     Α. Παπαχατζής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας.

10.30-10.45  Αγροκλιματική ζωνοποίηση και αναδιάρθρωση καλλιεργειών.

                     Ν.Ρ. Δαλέζιος, Καθηγητής ΠΘ.

10.45-11.00  Aγροδασοπονία: ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της

                     κλιματικής αλλαγής.

                     Β. Π. Παπαναστάσης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ και

                     Α. Παντέρα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

11.15-11.15  Ερωτήσεις-Συζήτηση

11.15-11.45  Διάλειμμα – Καφές

11.45 – 12.45  2η Ενότητα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προεδρείο: Α. Λουκάς, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΠΘ και

                     Β. Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

11.45-12.00   Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι-καταστροφές στη Θεσσαλία.

                      Ν.Ρ. Δαλέζιος, Καθηγητής ΠΘ.

12.00-12.15   Ερημοποίηση γαιών και διάβρωση εδαφών στη Θεσσαλία.

                      Κ. Κοσμάς, Καθηγητής ΓΠΑ.

12.15-12.30   Χαλάζι στη Θεσσαλία.

                      Δρ. Μ. Σιούτας, Προϊστάμενος Τμ. Μελετών, Εφαρμογών και

                      Επικοινωνίας, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΕΛΓΑ, 

                      και Θ. Κουρεμπές, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

12.30-12.45  Ερωτήσεις-Συζήτηση

12.45 – 13.45   3η Ενότητα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

Προεδρείο:  Δ. Γούσιος, Καθηγητής Π.Θ. και

                     Α. Παπαχατζής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

12.45-13.00  Σχεδίαση και Διαχείριση αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία.

                     Ν. Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ

13.00-13.15  Διαχείριση εδαφών στη Θεσσαλία.

                     Χ. Τσαντήλας, Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας

13.15-13.30  Γεωργία ακριβείας: δυνατότητες-προοπτικές.

                     Σ. Σταματιάδης, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνος Γεωργικής Έρευνας,

                     ΓΑΙΑ-Μουσείο Γουλανδρή και

                     Α. Γκέρτσης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης

                     Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων, Perrotis College,

                     Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη.

13.30-13.45  Ερωτήσεις-Συζήτηση

13.45 – 15.00   Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

15.00 – 16.15   4η Ενότητα: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προεδρείο:   Κ. Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ και

                      Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ

15.00 – 15.15  Εφαρμογές ΓΣΠ (GIS) και Τηλεπισκόπησης στη γεωργία.

                       Λ. Τούλιος, Αναπλ. Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας

                       και Δρ. Ι. Φαρασλής, ΠΘ.

15.15 – 15.30  Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων στην οργάνωση της γεωργικής

                       παραγωγής.

                       Β. Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ.

15.30 – 15.45  Γεωχωρική και οργανοληπτική ταυτότητα: προστιθέμενη αξία

                       αγροτικών προϊόντων.

                       Δ. Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ.

15.45 – 16.00 Ψηφιακά Πληροφοριακά Συστήματα Υψηλής Ευκρίνειας για τη

                       γεωργία.

                       Σ. Κάρτσιος, Φυσικός-Μετεωρολόγος 3Δ ΑΕ

                       και Δ. Σκεπαστιανός, Πρόεδρος 3Δ ΑΕ, Θεσσαλονίκη.

16.00-16.15   Ερωτήσεις-Συζήτηση

16.15 – 17.15   5η Ενότητα: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Προεδρείο:   Θ. Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ  και

                       Γ. Νάνος, Καθηγητής ΠΘ.

16.15 – 16.30 Φυτοπροστασία στη Θεσσαλία.

                       Ε. Παπλωματάς, Καθηγητής – Αντιπρύτανης ΓΠΑ

                       και Ε. Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ.

16.30 – 16.45 Παρακολούθηση και διαχείριση εχθρών-ασθενειών.

                       Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ και

 1. X. Αθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ.

16.45 – 17.00 Εφαρμογή ολοκληρωμένης προστασίας φυτών σε επίπεδο

                       μικροκλίματος.

                       Δ. Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος-Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ ΑΕ,

                       Θεσσαλονίκη.

17.00 – 17.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

17.15 – 17.45  Διάλειμμα – Καφές

17.45 – 19.45   6η Ενότητα: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Προεδρείο:  Χ. Τσαντήλας, Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας και

                      Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ.

17.45-18.00  Κύρια συστήματα καλλιεργειών: Παρούσα κατάσταση-Προοπτικές.  

                     Ν. Δαναλάτος, Καθηγητής-Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας ΠΘ.

18.00-18.15  Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στη Θεσσαλία.

                     Ε. Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων

                     Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας 

18.15-18.30  Δενδρώδεις καλλιέργειες στη Θεσσαλία.

                     Γ. Νάνος, Καθηγητής ΠΘ.

18.30-18.45  Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Θεσσαλία.

                     Κ. Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ,

                     Θ. Μπαρτζάνας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ-ΒΙΟ

                     και Ν. Κατσούλας, Αναπλ. Καθηγητής Π.Θ.

18.45-19.00  Εκμηχάνιση της γεωργίας και το κόστος παραγωγής.

                     Θ. Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ

19.00-19.15  Εξελίξεις-προσαρμογές γεωργικού παραγωγικού μοντέλου

                     Θεσσαλίας.

                     Δ. Γούσιος, Καθηγητής Π.Θ.

19.15-19.30  Οικονομικά γεωργικής παραγωγής.

                     Α. Κότιος, Καθηγητής– Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

19.30-19.45  Ερωτήσεις-Συζήτηση

19.45 – 20.15   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

                    Ν. Δαναλάτος, Ν.Ρ. Δαλέζιος, Θ. Γέμτος, Κ. Τσιμπούκας, Α. Κότιος,

                    Δ. Γούσιος, Α. Παπαχατζής, Κοκκινοπλίτης, Ε. Βογιατζή,

                    Θ. Κουρεμπές

20.15 – 20.30   ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

                    Ν. Δαναλάτος, Ν.Ρ. Δαλέζιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, αφυπηρετήσας Καθηγητής ΠΘ, 

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος

                          Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος                           

Μέλη (αλφαβητικά)

 1. Χρήστος Αθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ
 2. Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
 3. Ελένη Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων

Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας

 1. Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ
 2. Αθανάσιος Γκέρτσης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων, Perotis College, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη 
 3. Δημήτρης Γούσιος, Καθηγητής ΠΘ
 4. Νικόλαος Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ
 5. Στέργιος Κάρτσιος, Φυσικός-Μετεωρολόγος 3Δ
 6. Νικόλαος Κατσούλας, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ
 7. Κώστας Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ
 8. Κώστας Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ
 9. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής-Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
 10. Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής Τμ. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ΠΘ
 11. Δημήτριος Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος-Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ ΑΕ, Θεσσαλονίκη
 12. Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΠΘ
 13. Βασίλης Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ.
 14. Θωμάς Μπαρτζάνας, Δρ. Γεωπόνος, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ-ΒΙΟ
 15. Γιώργος Νάνος, Καθηγητής ΠΘ
 16. Α. Παντέρα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 17. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ
 18. Βασίλης Παπαναστάσης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
 19. Αλέξανδρος Παπαχατζής,Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
 20. Επαμεινώντας Παπλωματάς, Καθηγητής – Αντιπρύτανης ΓΠΑ.
 21. Μιχάλης Σιούτας, Δρ. Μετεωρολόγος, Υπεύθυνος Επιστημονικών Ερευνών ΕΛΓΑ
 22. Σ. Σταματιάδης, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνος Γεωργικής Έρευνας, ΓΑΙΑ-Μουσείο Γουλανδρή
 23. Λεωνίδας Τούλιος, Υποδιευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας
 24. Χρήστος Τσαντήλας, Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας
 25. Κώστας Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ
 26. Ιωάννης Φαρασλής, Δρ. Τηλεπισκόπησης, ΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΘ

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, αφυπηρετήσας Καθηγητής ΠΘ

Μέλη (αλφαβητικά)

 

 1. Βασίλειος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 2. Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 3. Πάνος Βλασταρίδης, Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
 4. Γεώργιος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 5. Χρήστος Γενιτσεφτσής, Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
 6. Κυριάκος Γιαννούλης, Δρ. ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 7. Ανέστης Καρκάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 8. Ευθυμία Λεβίζου, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 9. Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 10. Ουρανία Παυλή, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
 11. Σπύρος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
 12. Μάριος Σπηλιωτόπουλος, Δρ. ΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ

Διαβάστε επίσης: