Θεσσαλία » Ψήφισμα για την αξιολόγηση
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ψήφισμα για την αξιολόγηση

Ψήφισμα για την αξιολόγηση

Κατά τη Γενική συνέλευση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που συνήλθε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Λάρισα στις 06-02-2018, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έκδοση αυτού του ψηφίσματος:

«1.Επειδή, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από προϊσταμένους που οι ίδιοι δεν έχουν κριθεί για την θέση που κατέχουν αλλά λειτουργούν σε ένα είδος «αιώνιας» αναπλήρωσης,

2.Επειδή, παρατηρήθηκαν φαινόμενα πολύ χαμηλών βαθμολογιών σε υπαλλήλους που έχουν τυπικά προσόντα, αν όχι ανώτερα, τουλάχιστον ισάξια των αξιολογητών τους, με αποτέλεσμα ενόψει των επερχόμενων κρίσεων να αποτελούν απειλή για τους προϊσταμένους τους,

3.Επειδή η αξιολόγηση διενεργήθηκε υπό την πίεση δημοσίευσης ποσοστού αποχής,

4.Επειδή δεν έχουν τεθεί στόχοι για τους αξιολογούμενους, ώστε να υπάρχουν ποσοτικά – μετρήσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις πολύ χαμηλές ή και τις πολύ υψηλές βαθμολογίες,

5.Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο άλλοι προϊστάμενοι να βαθμολογούν όλους τους υπαλλήλους τους με 90-95 (όλοι άριστοι!) και άλλοι με 60-70 (όλοι ανεπαρκείς!) χωρίς καμία σοβαρή δικαιολογία αλλά ανάλογα με την πολιτική του καθενός και τις προσωπικές σχέσεις του ή την εμπάθεια του,

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ως μία φαρσοκωμωδία και ιδιαίτερα την χείριστη μορφή της: την μορφή εκείνη που λειτούργησε ως τιμωρία έναντι των συναδέλφων μας μέσω άδικων και άθλιων βαθμών».

Διαβάστε επίσης: