Οικονομία » «Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ος αιώνας»
ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ος αιώνας»

«Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ος αιώνας»

Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου, μετά το 1928,© Αρχείο Ευφροσύνης Ρούπα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970», οργανώνει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου (ώρα 19:00), στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη, διάλεξη του δρ Ευάγγελου Χεκίμογλου, με θέμα «Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ός αιώνας».

Εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θεωρείται ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για εμπορικούς ή και παραγωγικούς σκοπούς, σε αντιδιαστολή με τη μικτή (επαγγελματική και οικιστική) χρήση. Ως οικονομικό και γεωγραφικό σύστημα, το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης υπήρξε προϊόν μετεξέλιξης της οθωμανικής πολεοδομικής οργάνωσης. Τη μορφή με την οποία απεικονίζεται στις παλαιότερες εικονογραφικές παραστάσεις, την είχε αποκτήσει ήδη πριν από το τελευταίο τρίτο του 17ου αιώνα: δύο παράλληλες γεωγραφικές ζώνες εκατέρωθεν του δυτικού θαλάσσιου τείχους, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από διακριτές οικονομικές λειτουργίες.

Η μετέπειτα διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου κατά την περίοδο 1870-1970 συνδέεται με τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, και ειδικότερα με τη διαφοροποίηση του επαγγελματικού προφίλ της πόλης και του ενεργού πληθυσμού της.

DSC_0200

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970, άποψη της έκθεσης,© ΠΙΟΠ, Άννα Μαυροπούλου

Η περιοδική έκθεση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970» βασίστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών με υπεύθυνο τον Ευάγγελο Χεκίμογλου. Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγράφτηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις που λειτούργησαν τον 20ό αιώνα στους κυριότερους δρόμους του εμπορικού κέντρου, για αρκετές από τις οποίες αναζητήθηκαν μάλιστα οι παλαιοί ιδιοκτήτες ή οι απόγονοί τους.

Η είσοδος στη διάλεξη είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Κατούνη 12-14, 546 25, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 385662 | www.piop.gr