Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Λάρισα: Έτσι θα γίνουν οι κεντρικοί δρόμοι σύμφωνα με το ΣΒΑΚ (φωτ.)
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Λάρισα: Έτσι θα γίνουν οι κεντρικοί δρόμοι σύμφωνα με το ΣΒΑΚ (φωτ.)

Λάρισα: Έτσι θα γίνουν οι κεντρικοί δρόμοι σύμφωνα με το ΣΒΑΚ (φωτ.)

Η Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του σταδίου της μελέτης (Α΄ φάση) Αυτοτελούς Τμήματος της «Κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής στην Κεντρική Περιοχή της Λάρισας» ψηφίστηκε σήμερα κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται η μετατροπή των περισσότερων δρόμων του κέντρου σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας όπου θα κινούνται τα οχήματα με χαμηλές ταχύτητες κάτι που θα εξασφαλίζεται και από την φιδοειδή τους σχεδίαση. Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος Χ. Ριζομυλιώτης φαίνεται ότι έχουν μελετηθεί για το κέντρο δρόμοι συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων και ποδηλατοδρόμων 50 χιλιομέτρων.
Μάλιστα στο σχεδιασμό δεσπόζουν οι δύο κυκλικοί κόμβοι στην συμβολή των οδών Κύπρου- 28ης Οκτωβρίου- 23 Οκτωβρίου- Νικηταρά και στην Φαρσάλων. Τα αστικά λεωφορεία θα έχουν αφετηρία στο τέλος των διαδρομών ενώ στάση από την πλατεία αναμένεται να καταργηθεί.

Κυκλικός κόμβος Κύπρου

Κυκλικός Κόμβος στη συμβολή των οδών Κύπρου- 28ης Οκτωβρίου- 23 Οκτωβρίου- Νικηταρά

Κυκλικός κομβος Φαρσάλων

Ο Κυκλικός κόμβος της Φαρσάλων

Τί προβλέπει το ΣΒΑΚ
Δημιουργία ενός βασικού συλλεκτηρίου οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια, με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.
• Μετατροπή όλων των τοπικής σημασίας οδών (περιοχές κατοικίας), σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες με χαμηλές ταχύτητες (20χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών και
αυτοκινήτων.

Κύπρου Κεντρική Πλατεία ΣΒΑΚ

Η Κύπρου στην Κεντρική πλατεία όπως θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του ΣΒΑΚ

• Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών (μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και διευρυμένων πεζοδρομίων)
• Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου με τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου κίνησης στο κέντρο της πόλης (ποδηλατόδρομοι, οριοθετημένοι διάδρομοι κίνησης στους πεζόδρομους, οδοί ήπιας
κυκλοφορίας)
• Προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ιουστινιανού- Παναγούλη Ασκληπιού

Ιουστινιανού ΣΒΑΚ

Ιουστινιανού σχέδιο

Αυτή θα είναι η εικόνα της Ιουστινιανού μετά την εφαρμογή του ΣΒΑΚ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μετατροπή όλων των τοπικών οδών σε ήπιαςκυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κίνησης.
Στόχος
• αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσω των τοπικών οδών
• επαναφορά της έννοιας της γειτονιάς, στον κεντρικό ιστό της πόλης.
• δημιουργία γειτονιών, προστατευμένων από κινήσεις που δεν έχουν ως τελικό προορισμό τις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Ανθίμου Γαζή ΣΒΑΚ

Έτσι θα γίνει η Ανθίμου Γαζή

ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Κ.Ο.Κ.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), περιοχή ήπιας κυκλοφορίας είναι η
περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Στο Άρθρο 39 «Συμπεριφορά των οδηγών προς
τους πεζούς» προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές
ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:
α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος
του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.

Βενιζέλου ΣΒΑΚ

Έτσι θα διαμορφωθεί η Βενιζέλου

β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά
περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να
συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να
σταματούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθμευση εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα
στάθμευσης.
στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας
πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
• Τμήμα της κεντρικής περιοχής του Δήμου που περιβάλλεται από τις
οδούς Ανθίμου Γαζή – Κύπρου -Νικηταρά – Ηρώων Πολυτεχνείου
και η περιοχή βόρεια του Σταθμού του ΟΣΕ, η οποία περιβάλλεται από
τις οδούς Φαρσάλων, Ηρώων πολυτεχνείου, Βόλου, Σαπφούς, Παλαιολόγου και
Πτολεμαίου

Διαφορετικά υλικά για κίνηση

Χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά ανάλογα με την κίνηση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α’ ΦΑΣΗ
• Οριστικοποίηση του σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης
• Οριστικοποίηση του σχεδίου ΜΜΜ .
• Οριστικοποίηση του σχεδίου ροών πεζών και ποδηλάτων
• Προτεινόμενες γεωμετρικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της
περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα: – Μετατροπή των τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας – Τη δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων κίνησης ποδηλάτων
– Την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης σε όλο το οδικό δίκτυο

Ηλιοδώρου σχέδιο

Η μεταμόρφωση της Ηλιοδώρου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β’ ΦΑΣΗ
• Οριστικοποίηση των προτάσεων με ενσωμάτωση των
παρατηρήσεων /διορθώσεων
• Μελέτη εφαρμογής για
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι κύριες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης των
λεωφορείων, είναι οι ακόλουθες:
• Το τμήμα της οδού Βενιζέλου μεταξύ Φιλελλήνων και Ολύμπου
και το τμήμα της οδού Φιλελλήνων, μεταξύ των οδών Βενιζέλου
και Κύπρου, θα λειτουργούν ως οδοί αποκλειστικής διέλευσης
δημόσιας μαζικής μεταφοράς προσώπων.

Κολοκοτρώνη ΣΒΑΚ

Η διατομή της Κολοκοτρώνη

• Δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων,
ομόρροπης κατεύθυνσης με την κίνηση των οχημάτων, στο τμήμα
της οδού Κύπρου, μεταξύ των οδών Ολύμπου και
Παπαναστασίου και δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κίνησης
λεωφορείων αντίθετης κατεύθυνσης (contra flow bus lane), στο
τμήμα της οδού Κύπρου μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και
Παπαναστασίου.
• Δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κίνησης Λεωφορείων
(Βus Lane),κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων στο τμήμα της
οδού Παπαναστασίου μεταξύ των οδών Κύπρου και Ηπείρ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προδιαγραφές που λήφθηκαν υπόψη είναι:
• οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους»,
• η «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους (Υποδομές
Ποδηλάτων) (ΦΕΚ 1053-14/4/2016) και οι «Γενικές Οδηγίες για
ποδηλατόδρομους»,
• η απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302-16-9-2013) «Έγκριση Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολείων

ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΕΣ ΟΔΟΙ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι προτάσεις για τις παρεμβάσεις στο κύριο οδικό δίκτυο (συλλεκτήριες και
αρτηρίες) με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών οδικής
ασφάλειας περιλαμβάνουν:
• Έλεγχο των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους
(υφιστάμενη κατάσταση). Αξιολόγηση εάν τηρούνται οι προδιαγραφές
ΟΜΟΕ και οι λοιπές κείμενες διατάξεις (πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας,
πλάτη πεζοδρομίων, πλάτος ελεύθερης και ανεμπόδιστης όδευσης
πεζών, ύπαρξη κεκλιμένου επιπέδου –ράμπας- σύνδεσης οδοστρώματος
και πεζοδρομίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές)
• Γεωμετρικές παρεμβάσεις – διαμορφώσεις στις διασταυρώσεις των
αρτηριών και των συλλεκτήριων, με τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και τους
πεζοδρόμους, για την αναβάθμιση των διαβάσεων των πεζών (ράμπες για
αμαξίδια και ΑμεΑ, καθοδήγηση τυφλών) και ποδηλατών, τη βελτίωση
της ορατότητας, της διοχετευτικής διαρρύθμισης και την αποτροπή της
παράνομης στάθμευσης

Μνδηλαρά- Παναγούλη ΣΒΑΚ

Πως θα γίνουν η Μανδηλαρά και η Παναγούλη

ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΕΣ ΟΔΟΙ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Την εγκατάσταση νέων σηματοδοτών ή την κατάργηση – τροποποίηση
των υφιστάμενων.
• Προτάσεις αλλαγών στην υπάρχουσα διατομή των συλλεκτήριων και
αρτηριών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αφορά την διεύρυνση των
πεζοδρομίων ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και
τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Δημιουργία εσοχών για τη σαφή οριοθέτηση των νόμιμων διαθέσιμων
θέσεων στην οδό.
• Παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια με στόχο την ανεμπόδιστη και
ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ (οδεύσεις τυφλών), σε διαδρόμους
ικανού πλάτους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
διαρρυθμίσεις για την καθοδήγηση των πεζών προς τις διαβάσεις και
αποτροπή (π.χ. με κάγκελα) μη επιθυμητών διασχίσεων των οδών σε
περιοχές με υψηλούς φόρτους.
• Δημιουργία εσοχών για τις θέσεις κάδων.

περιοχή εφαρμογής ΣΒΑΚ

Αυτή είναι η περιοχή εφαρμογής του σχεδίου

ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΕΣ ΟΔΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ελεύθερη ζώνη όδευσης Πεζών
• Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου ελεύθερο εμποδίων 1,50μ
• Μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%
• Ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ.
Οδηγός Όδευσης Τυφλών
• Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται
τετράγωνες πλάκες αντιολισθηρές, πλευράς 0,30μ. ή 0,40μ.
• Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη
ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου και σε ύψος μικρότερο των 2,20μ
Κεκλιμένα Επίπεδα – Κλίση Ραμπών
• Κατά τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων οι υψομετρικές διαφορές
καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών, τα οποία είναι
συνεχή, χωρίς αναβαθμό στην απόληξη, με κλίση μέχρι 5% (η 8% σε
εξαιρετικές περιπτώσεις) και πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.
• Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος

δεν θα υπάρχει υψομετρική διαφορά.

Νικηταρά ΣΒΑΚ

Η Νικηταρά σύμφωνα με το σχέδιο

ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ
Απώτερος στόχος της μετατροπής των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, αποτελεί:
• Η επαναφορά της έννοιας της γειτονιάς, στον κεντρικό ιστό της πόλης. Με
αυτό τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες ενός
πεζοδρόμου, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται οι ανάγκες στάθμευσης των
κατοίκων, οι οποίες είναι ανελαστικές.
• Η αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσω των τοπικών οδών.
• Η δημιουργία κυκλοφοριακών κυψελών κατοικίας – γειτονιών,
προστατευμένων από κινήσεις που δεν έχουν ως τελικό προορισμό τις
παρόδιες ιδιοκτησίες.
Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας είναι απόρροια
των πρακτικών του ΣΒΑΚ για αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. στο κέντρο της
πόλης και ενθάρρυνση της κίνησης με ήπια μέσα και Μ.Μ.Μ. Εξυπηρετείται η
πρόσβαση (μέσω του συλλεκτήριου δικτύου) στις παρόδιες ιδιοκτησίες με
χαμηλές ταχύτητες (20χλμ/ώρα), συγχρόνως όμως, αποθαρρύνεται και
αποτρέπεται η συστηματική χρήση του από διερχόμενους οδηγούς

Ρούσβελτ ΣΒΑΚ

Η Ρούσβελτ μετά την εφαρμογή του ΣΒΑΚ

ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• Όλες οι τοπικές οδοί, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΣΒΑΚ,
διαμορφώνονται και λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
• Δημιουργία ενιαίου (ομοεπίπεδου) καταστρώματος, για την μικτή κίνηση
όλων των χρηστών της οδού (οχήματα, πεζοί, ποδήλατα), στις περιοχές των
γειτονιών.
• Συχνή εναλλαγή στη φορά της κίνησης των οχημάτων.
• Σχεδιάσθηκε, όπου είναι εφικτό από το διαθέσιμο πλάτος, οφιοειδής
(μορφής μαιάνδρου) διάδρομος κίνησης των οχημάτων , έτσι ώστε, σε
συνδυασμό με τα υλικά διάστρωσης (π.χ. με κυβόλιθους) και τη δημιουργία
εστιών πρασίνου, να υποχρεώνει τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή
ταχύτητα (20km/h).
• Σε περιοχές με μεγάλο όγκο μετακινήσεων, π.χ. πλησίον των
εκπαιδευτηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργούνται
διακριτοί διάδρομοι κίνησης των πεζών

ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• Διασφάλιση ανεμπόδιστης πρόσβασης στις εισόδους κατοικιών,
καταστημάτων και χώρων στάθμευσης εκτός οδού. Δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή κατά το σχεδιασμό των ποδηλατοδρόμων, των παρτεριών
πρασίνου, κ.λ.π. στην εξασφάλιση διαδρόμων ελεύθερων εμποδίων για
τους πεζούς
• Σαφής οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης οχημάτων και ποδηλάτων.
• Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό νησίδων φύτευσης καθώς και των θέσεων του
αστικού εξοπλισμού (κάδοι). Οι νησίδες φύτευσης χρησιμοποιούνται είτε
για τη σαφή διάκριση – οριοθέτηση του κυκλοφοριακού χώρου του κάθε
χρήστη, είτε για την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής επέμβασης.

Υψηλάντου ΣΒΑΚ

Η Υψηλάντου μετά την ανακατασκευή της

ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
• Όπου δεν υπάρχει ειδικός διάδρομος για τα ποδήλατα, η κίνηση των
ποδηλάτων θα γίνεται ομόρροπα στο ίδιο κατάστρωμα κυκλοφορίας με τα
λοιπά οχήματα.
• Όπου προβλέπεται από το ΣΒΑΚ, σχεδιάστηκε λωρίδα αποκλειστικής
κίνησης ποδηλάτων, με φορά κίνησης αντίθετη με εκείνη της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (π.χ. οδός Κολοκοτρώνη).
• Η λωρίδα αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτου θα διαχωρίζεται από την
λωρίδα κίνησης ή στάθμευσης των οχημάτων με νησίδα πρασίνου ή
πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτος 0,50μ.
• Η λωρίδα αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, διαχωρίζεται με χρήση
διαφορετικού χρώματος υλικού, από το διαθέσιμο στη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία χώρο.
• Η αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη
κυκλοφορία, θεωρείται ασφαλής υποδομή, αφού οι χρήστες της οδού έχουν
οπτική επαφή μεταξύ τους και μπορούν να προσαρμόσουν την οδική
συμπεριφορά τους για να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους.

ΕΝΝΙΑΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αισθητικής εικόνας της πόλης είναι
η χρήση πρότυπων – προδιαγραφών για το γεωμετρικό σχεδιασμό και την
ανάπλαση της περιοχής μελέτης, ο καθορισμός υλικών επιστρώσεων
(πλάκες, κυβόλιθοι, σκυροδέματα), στοιχείων πρασίνου και στοιχείων
αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες, τοπόσημα, κιόσκια
πληροφόρησης, καλαθάκια απορριμμάτων, κλπ), που θα συνθέτουν ένα
ενιαίο σύνολο, αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, φιλικό προς το
περιβάλλον και συμβατό με τη βιώσιμη κινητικότητα και τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, με απώτερο στόχο να αποκτήσει το κέντρο της
πόλης αναγνωρίσιμη ταυτότητα και χαρακτήρα. Αυτό αφορά το σύνολο
των παρεμβάσεων στην περιοχή μελέτης, από τις οδούς ήπιας
κυκλοφορίας και τους πεζόδρομους, μέχρι τους ποδηλατόδρομους, τα
ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις και τις εσοχές στάθμευσης.

Έτσι θα είναι οι νέοι ποδηλατόδρομοι

Έτσι θα είναι οι νέοι ποδηλατόδρομοι

Κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής ρώτησαν για την κίνηση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων στο κέντρο ώστε να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση η οποία και έχει προβλεφθεί από την μελέτη.