Εργασία » Προσωρινά αποτελέσματα επί των δηλωθέντων στις αιτήσεις για τις 8.166 θέσεις

Προσωρινά αποτελέσματα επί των δηλωθέντων στις αιτήσεις για τις 8.166 θέσεις

Προσωρινά αποτελέσματα επί των δηλωθέντων στις αιτήσεις για τις 8.166 θέσεις

Προσωρινά αποτελέσματα «επί των δηλωθέντων» στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων, χωρίς να ληφθούν σε πρώτη φάση τα δικαιολογητικά, θα εκδώσει το ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό των 8166 στους δήμους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επιλέγει αυτή την μέθοδο έκδοσης των αποτελεσμάτων για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θεωρεί αναγκαία αυτή την τακτική για λόγους ταχύτητας. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου.

Η πάγια τακτική του ΑΣΕΠ για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων είναι η συσχέτιση των δηλωθέντων στις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος.

Με το νέο σύστημα, η συσχέτιση θα γίνεται σε επόμενη φάση, πριν την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι για κάθε έναν από τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν τον διαγωνισμό θα γίνεται ταυτοποίηση δηλωθέντων και δικαιολογητικών, αμέσως μετά τα προσωρινά αποτελέσματα. Στην περίπτωση που δεν συμπίπτουν τα δεδομένα, ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και θα γίνεται ταυτοποίηση για τον επόμενο, μέχρι να συμπληρωθούν οι 8166 θέσεις.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι με αυτή την μέθοδο, αφενός κερδίζεται πολύτιμος χρόνος αφετέρου διασφαλίζεται πλήρως η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Παράλληλα το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο να δημοσιοποιήσει ειδικό ηλεκτρονικό «έντυπο», στο οποίο θα αναγράφονται οι προτιμήσεις θέσεων των υποψηφίων, εάν αυτές υπερβαίνουν τις 120. Αυτό το «έντυπο» – το οποίο αφορά υποψηφίους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα επισυνάπτεται στο κύριο σώμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Διαβάστε περισσότερα στο workenter.gr

Διαβάστε επίσης: