Αγγελίες » Αγορά Εργασίας » Προσλήψεις από εταιρεία διαγνωστικών

Προσλήψεις από εταιρεία διαγνωστικών

Προσλήψεις από εταιρεία διαγνωστικών

Εταιρεία διαγνωστικών ζητεί α) Χημικό ή Βιολόγο και β) Τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων για το τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης πελατών, στο υποκατάστημά της στην Λάρισα.

Απαραίτητα προσόντα

  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Ευχέρεια επικοινωνίας
  • Δίπλωμα Οδήγησης
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή όχι απαραίτητη.

Προσφέρονται

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
  • Εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό
  • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα
e-mail: diagnostics100@gmail.com