Λάρισα » «Ανοιχτές πόρτες» για την παρουσίαση σπουδών στη Γαλλία

«Ανοιχτές πόρτες» για την παρουσίαση σπουδών στη Γαλλία

«Ανοιχτές πόρτες» για την παρουσίαση σπουδών στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας θα δέχεται με ραντεβού ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση των σπουδών στη Γαλλία και την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας.

Οι ανοιχτές πόρτες  θα διεξαχθούν από 1 – 10 Φεβρουαρίου  κατόπιν προσωπικών ραντεβού

Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν στις 22 Ιανουαρίου 2018  και τελειώνουν στις 13 Μαρτίου 2018

Οι συναντήσεις αφορούν την παρουσίαση των σπουδών στη Γαλλία  για τους μαθητές της Γ” Λυκείου ή και απόφοιτους  και ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής στη διαδικτυακή πύλη (APB) προπτυχιακών σπουδών.

http://www.admission-postbac.fr/ . Σ’ αυτή την on-line αίτηση, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει με σειρά προτίμησης, έως και 10 Πανεπιστήμια.

Πληροφορίες – ραντεβού  καθημερινά στο  2410 287508, Κούμα 28 .

Διαβάστε επίσης: