Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Μία πρόσληψη στο Δήμο Λαρισαίων (Ανακοίνωση)

Μία πρόσληψη στο Δήμο Λαρισαίων (Ανακοίνωση)

Μία πρόσληψη στο Δήμο Λαρισαίων (Ανακοίνωση)

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση