Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Ξεν. Σπηλιώτης: Πρώτος εκλεγμένος Πρύτανης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΠΡΟΣΩΠΑ 2017: ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ LARISSANET

Ξεν. Σπηλιώτης: Πρώτος εκλεγμένος Πρύτανης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ξεν. Σπηλιώτης: Πρώτος εκλεγμένος Πρύτανης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η ανάδειξη του Δρ. Ξενοφώντα Σπηλιώτη, ως πρώτου εκλεγμένου Πρύτανη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, συμπίπτει με την εκκίνηση της διαβούλευσης που μπορεί να σημάνει την ολοκληρωτική αλλαγή στον «χάρτη» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Κεντρικής Ελλάδας.

Ήδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή, μετά από απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνένωσης των Ιδρυμάτων: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Το εγχείρημα πέρα από φιλόδοξο, είναι και εξαιρετικά σύνθετο, ενώ θα ανοίξει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία δεν είναι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά άπτονται και των τοπικών κοινωνιών, όπου επί δεκαετίες έχουν ενταχθεί οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές.

Βασική προτεραιότητα του Πρύτανη, όπως και των τεσσάρων αντιπρυτάνεων, που ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου 2017 είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την ανάδειξη όλων εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα καταστήσουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα πόλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, στην καθημερινή λειτουργία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από χρονίζοντα προβλήματα – όπως αυτά της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης – που είναι κρίσιμα για την περεταίρω πορεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ο Δρ. Ξ. Σπηλιώτης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  Έλαβε το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού από το ΑΠΘ και συμπλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο UMIST, ενώ η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε από το “AtomicEnergyAuthority” στην Αγγλία.

Εργάστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος και έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών. Σήμερα είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών” του ΤΕΙ Θεσσαλίας και Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας.

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις ευθύνης ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών συγχρηματοδοτούμενων και ιδιωτικών ερευνητικών έργων, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων. Το ερευνητικό του έργο είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.

Τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται σε θέματα κυκλικής οικονομίας με όρους βιομηχανικής συμβίωσης, συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για διαμόρφωση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, όρων κοινωνικής αποδοχής τεχνολογιών αξιοποίησης αποβλήτων ως πόρων και αλλαγής προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

 ΠΡΟΣΩΠΑ 2017: ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ LARISSANET