Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων προχωράει ο Δ. Λαρισαίων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5008937 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διαβάστε επίσης: