Οικονομία » Στα 310 εκατ. ευρώ αυξάνεται η στήριξη του μικρο-επιχειρείν

Στα 310 εκατ. ευρώ αυξάνεται η στήριξη του μικρο-επιχειρείν

Στα 310 εκατ. ευρώ αυξάνεται η στήριξη του μικρο-επιχειρείν

Επιπλέον 80 εκατομμύρια ευρώ προστίθενται στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφώνεται στα 310 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, η οποία ορίζει τη νέα «προικοδότηση» του προγράμματος με 80 εκατομμύρια ευρώ, υπάγονται στη δράση και θα ενισχυθούν – χρηματοδοτηθούν άλλες 1.769 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Δεύτερη διεύρυνση
Υπενθυμίζουμε ότι η διεύρυνση του προγράμματος με επιπλέον πόρους είναι η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους, καθώς τον περασμένο Ιούλιο είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού για την προσθήκη άλλων 120 εκατ. ευρώ. Πλέον, με διαμορφωμένο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 310 εκατομμυρίων ευρώ, οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα ανέλθουν στις 6.181, όταν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που είχαν κατατεθεί για ενίσχυση από τη δράση ανέρχονται στα 9.577.

Προκύπτει συνεπώς ότι με τα κονδύλια που έχουν δεσμευθεί για το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί το 64,5% των αιτηθέντων.
Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, αν ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες αναλογίες σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και με τον προϋπολογισμό στα 110 εκατ. ευρώ (σ.σ. τόσο ήταν το ύψος του αρχικού προϋπολογισμού όταν προκηρύχθηκε το πρόγραμμα) «προκρίθηκαν» για χρηματοδότηση 2.072 επιχειρήσεις.

Με την αύξηση του προϋπολογισμού στα 230 εκατομμύρια  ευρώ (110 συν 120 εκατομμύρια  ευρώ) προστέθηκαν άλλες 2.340 επιχειρήσεις, ενώ με την τελευταία αύξηση (συν 80 εκατομμύρια) συμπεριλήφθηκαν και άλλες 1.769 επιχειρήσεις.

Άνοιξε ειδική εφαρμογή στο ΠΣΚΕ
Παράλληλα με την αύξηση του προϋπολογισμού άνοιξε και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών των δικαιούχων, ώστε να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης.
Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis/ με την εισαγωγή των κωδικών που έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγκεκριμένα στους εξής:

  • Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Υγεία

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, αλλά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000 ευρώ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση – επιδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν κριθεί επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι δικαιούχοι μπορούν να επιδοτηθούν μεταξύ άλλων για δαπάνες που σχετίζονται με κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα και εξοπλισμό, άυλες δαπάνες, αλλά και για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους εργαζομένων. Ειδικά για το μισθολογικό κόστος ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ