Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Σε Πρόγραμμα συμμετέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Καινοτομία»

Σε Πρόγραμμα συμμετέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Καινοτομία»

Σε Πρόγραμμα συμμετέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Καινοτομία»

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος  ‘Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ με τίτλο «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 και έχει διάρκεια δύο έτη. Στις 13 και 14 Νοεμβρίου  στελέχη του ΚΔΒΜ συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το έργο υλοποιείται σε συνεργασία 6 εταίρων από χώρες όπως η Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα, ενώ οι φορείς που συνεργάζονται είναι Πανεπιστήμια και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:

«Το πρόγραμμα αφορά στην ένταξη νέων τεχνολογιών στον κλάδο της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Η Τεχνολογία των Drone είναι μία νέα μορφή τεχνολογίας που θα παρέχει τεράστια οφέλη στην επιχειρηματικότητα ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη καθιστώντας άμεση ανάγκη την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου προγράμματος κατάρτισης που θα απευθύνεται στην τεχνολογία των Drone. Η ένταξη της γνώσης της τεχνολογίας των Drone στην κατάρτιση, μπορεί να συνεισφέρει στην εργασιακή ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες δίνοντάς τους ευκαιρίες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής ομάδες- στόχου:

-        Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

-        Εκπαιδευόμενοι μαθητές

-        Εκπαιδευόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες

Η υλοποίηση της κατάρτισης των ομάδων στόχου ως προς την εφαρμογή και χρήση της τεχνολογία των drone θα ενισχύσει:

-        τις δεξιότητες των εκπαιδευτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσοντας την επαγγελματικής τους δραστηριότητα και το επαγγελματικό τους προφίλ

-        την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα με στόχο να προχωρήσουν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης

-        την παροχή βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών άμεσα συσχετισμένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προσαρμοσμένων στις νέες τάσεις της τεχνολογίας από τους συμμετέχοντες οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης-κατάρτισης

-        την απόκτηση νέων ευκαιριών διεύρυνσης των δραστηριοτήτων σχετικά με την χρήση των drones, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των βιομηχανιών και επιχειρήσεων».