Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις Τελωνειακών στη Λάρισα (Προκήρυξη)
ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προσλήψεις Τελωνειακών στη Λάρισα (Προκήρυξη)

Προσλήψεις Τελωνειακών στη Λάρισα (Προκήρυξη)

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά σε 548 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την δημοσίευση για την Λάρισα προβλέπονται 4 προσλήψεις για την ειδικότητα Π.Ε Τελωνειακών

Προσλήψεις Α.Α.Δ.Ε-2017