Οικονομία » Εκταμιεύεται από τον ESM η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ

Εκταμιεύεται από τον ESM η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ

Εκταμιεύεται από τον ESM η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ

Το θέμα της εκταμίευσης της υποδόσης των 800 εκατ. θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) στις 26 Οκτωβρίου 2017, όπως ανακοίνωσε ο ESM

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ESM, «Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα εξετάσει την αποτίμηση των θεσμικών οργάνων αναφορικά με την πρόοδο της Ελλάδας, στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες.

Μία ικανοποιητική αποτίμηση με βάση τους όρους του γ” πακέτου δόσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ελλάδας, θα ανοίξει το δρόμο ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει την αποδέσμευση των εναπομείναντων 800 εκατ. ευρώ, τα οποία επίσης επίσης προορίζονται για την αποπληρωμή οφειλών του κράτους προς των ιδιωτικό τομέα.