Ελλάδα » Τέλος σε περιορισμούς για οδοντίατρους και φυσικοθεραπευτές

Τέλος σε περιορισμούς για οδοντίατρους και φυσικοθεραπευτές

Τέλος σε περιορισμούς για οδοντίατρους και φυσικοθεραπευτές

(φωτό αρχείου)

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή καταργούνται οι αναφερόμενοι στους κώδικες δεοντολογίας οδοντιάτρων και φυσικοθεραπευτών περιορισμοί ως προς τα γεωγραφικά όρια άσκησης του επαγγέλματος και τις υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων) ενώ καταργείται επίσης η απαγόρευση διατήρησης περισσοτέρων του ενός οδοντιατρείων ή εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

Συγκεκριμένα με την τροπολογία καταργούνται οι αναφερόμενοι στους κώδικες δεοντολογίας οδοντιάτρων και φυσικοθεραπευτών περιορισμοί ως προς τα γεωγραφικά όρια άσκησης του επαγγέλματος και τις υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 3919/2011(περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων).

Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγει η τροπολογια ορίζει ότι Ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο είναι η δηλούμενη επαγγελματική εγκατάσταση των οδοντιάτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος ασκεί τα καθήκοντά του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Σε περίπτωση που ο οδοντίατρος ασκεί τη δράστηριότητά του σε περισσότερα από ένα ιδιωτικά οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία, που ανήκουν στην περιφέρεια περισσότερων συλλόγων, οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στον οδοντιατρικό σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου άσκησε κατά χρονική σειρά πρώτα τα καθήκοντά του, και να δηλώνει στους λοιπούς οδοντιατρικούς συλλόγους τη διεύθυνση της εγκατάστασής του και κάθε αλλαγή αυτής.»

«Ο οδοντίατρος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, οφείλεται η αμοιβή που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής.»

«Ο φυσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, οφείλεται η αμοιβή που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο φυσικοθεραπευτής απαγορεύεται να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής.»

«Κατ” εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει τη διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν προς αποδεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδυνάτους ασθενείς.»

ΠΗΓΗ: