Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Ο Ξενοφών Σπηλιώτης νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ - ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Ξενοφών Σπηλιώτης νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Ξενοφών Σπηλιώτης νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα, νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι ο Καθηγητής Ξενοφών Σπηλιώτης, ο οποίος καλείται να αναβαθμίσει το ίδρυμα και να του δώσει την αίγλη που του αξίζει.

Ο νέος πρύτανης, πρώτος εκλεγμένος, αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου και θα διαδεχθεί τον απερχόμενο, πρώτο πρύτανη του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Νικόλαο Μπάτη, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Παναγιώτη Γούλα, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τέλη Αυγούστου.

Ο κ. Σπηλιώτης επικράτησε της συνυποψήφιάς του, κας Ελένης Βογιατζή, με 71 ψήφους έναντι 69 ψήφων!

Στις τέσσερις θέσεις των αντιπρυτάνεων εξελέγησαν οι Μιχάλης Βραχνάκης, Στέφανος Ζαούτσος, Λάμπρος Σδρόλιας και Παναγιώτης Πλαγεράς.

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης

Δρ Ξενοφών Σπηλιώτης
Χημικός Μηχανικός
Καθηγητής του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Γνωστικό αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία-Σύνθετα Υλικά
Τίτλοι Σπουδών
1979: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού. Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1981: M.Sc. στη Χημική Μηχανική. University of Manchester, Institute of Science and Technology, Μ. Βρετανία.
1983: Ph.D. στη Χημική Μηχανική. University of Manchester, Institute of Science and Technology, Μ. Βρετανία.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις  σε  έγκριτα Διεθνή Περιοδικά  και Πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων με κριτές. Για το επιστημονικό έργο υπάρχουν περισσότερες από 100  αναφορές από καταξιωμένους ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

X. Spiliotis, G. Papapolymerou, V. Karayannis, A. Papargyris, A. Botis, D. Kasidakis, “Thermal analysis and mechanical properties of brick clays”, Key Engng. Materials, 132-136 (1997) 2168-2171.2.       X. Spiliotis, A. Riga, K. Ntambegliotis, V. Karayannis, I. Domazinaki, G. Papapolymerou, “Application of advanced oxidation methods for the decolarization of Remazol type dyes. Comparison of the decolarization kinetics and efficiencies between Fenton and TiO2/UV-A processes”. Proceedings of the 2nd International Energy and Environment Symposium (IEEES2), Kos, Greece, 07/2005.

X. Spiliotis, V. Karayannis, N. Koukouzas, D. Kasidakis, D. Papanikolaou, A. Riga, G. Papapolymerou, “Physicomechanical properties of bricks containing recycled lignite fly ash”, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, Berlin, Germany, 06/2007, p.p. 1757 – 1762.

X. Spiliotis, K. Ntampegliotis, D. Kasiteropoulou, S. Lamprakopoulos, K. Lolos, V. Karayiannis and G. Papapolymerou, “Valorization of Mill Scale Waste by its Incorporation in Fired Clay Bricks”. Key Engineering Materials Vol. 608 (2014) pp 8-13 © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi: 10.428/www.scientific.net/KEM.608.8.

X.D. Spiliotis, K.I. Ntampegliotis, V.G. Karayannis, and G.A. Papapolymerou, “Physico-mechanical properties of extruded and sintered ceramics using pet coke and sewage sludge as admixtures”, Journal of Ceramic Processing Research., Vol.16, No.1, pp. 1~17 (2015).
Μονογραφίες

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ποιοτικού Ελέγχου Δομικών Υλικών, Σημειώσεις για το τμήμα Έργων Υποδομής της ΣΤΕΦ/ΑΤΕΙ/Λάρισας, 63 σελίδες (2001).

Τεχνολογία Οργάνων,. Σημειώσεις για το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ/ΤΕΙ /Λάρισας, 97 σελίδες,  (1991)

Εργαστηριακές ασκήσεις Γενικής Χημείας, Σημειώσεις για τα τμήματα  Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ και όλα  τα τμήματα της ΣΤΕΦ  του ΑΤΕΙ Λάρισας, 190 σελίδες (2011).

Εργαστηριακές  ασκήσεις  Δομικών  Υλικών,    Σημειώσεις  για  τα  τμήματα    Πολιτικών  Έργων Υποδομής και Πολιτικών Δομικών Έργων της ΣΤΕΦ  του ΑΤΕΙ Λάρισας, 325 σελ. (2011).

Εργαστήριο ΟΔΟΠΟΙΪΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Σημειώσεις για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, 42 σελ. (2014).

Επιστημονική Δραστηριότητα 

Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΓΤΘΕ/ΣΤΕΦ/ΤΕΙ/Λάρισας  στο πρόγραμμα με τίτλο   «Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας κεραμικών προϊόντων».  Ε5/53461/12-2-91 και Ε5/1355/13/12/91 του ΥΠΕΠΘ.
Μέλος ερευνητικής ομάδας σε «πειράματα αποχρωματισμού βαφών τύπου Remazol και συσχέτιση πειραματικών δεδομένων» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, 12-5-2004 έως 31-12-2007).
Μέλος ερευνητικής ομάδας στη «μελέτη συστημάτων «καολίνη + ίνες γραφίτη, τσιμέντο + ιπτάμενη τέφρα, χαρακτήρες + μηχανικές ιδιότητες + στατιστική ανάλυση» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).
Επιστημονικός υπεύθυνος στο «Ισχυροποίηση κεραμικών υλικών με διασπορά κονιών από βιομηχανικά στερεά απόβλητα»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).
Συνεργάτης στη «Μονάδα Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ/Λ» με παραδοτέο την ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης με τίτλο «Ανακύκλωση λυματολάσπης σε κεραμικά υλικά» (28-02- 2012 έως 05-07-2012).
Μέλος ερευνητικής ομάδας στο «Αξιοποίηση βιομηχανικών και αγροτικών στερεών αποβλήτων σε κεραμικά υλικά» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, 01-03-2012 έως 28-02-2015).
Μέλος ερευνητικής ομάδας σε πρόγραμμα Leonardo Da Vinci “Competence based e-learning in general & health care management for new skills development” [LLP-LdV-TOI-2011-11GR1-LEO 05- 6797].
Επιστημονικός υπεύθυνος στο “Μελέτη για την Ανάπτυξη Κατάλληλων Τεχνολογιών για τη Διάθεση- Διαχείριση:  Στερεών  και  Υγρών   Υποπροϊόντων   Ελαιοτριβείων, Λυματολάσπης, Στερεού  Εναλλακτικού  Καυσίμου  (ASF)  &   Πετρελαϊκού   Άνθρακα   (PETCOKE)” (χρηματοδότηση: TERRA SA, 7-10-2011 έως 31-8-2014).
Επιστημονικός υπεύθυνος στο «Καινοτόμα κεραμικά υλικά» (SYNERGASIA 2011, 1-1-2013 έως 30-6-2015).
Μέλος ερευνητικής ομάδας στο «Παραγωγή βιοκαυσίμων από άλγεις» (SYNERGASIA 2011, 1-1- 2013 έως 30-6-2015).
Reviewer στο “THE HYPOTHESIS AND THE EQUATIONS OF THE UNIFIED MATTER FIELD” του A.A. Nassikas.
Αξιολογητής ΙΚΥ
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου “ΘΕΡΜΑ2014”.
Σύμβουλος έκδοσης/peer reviewer του περιοδικού (International Journal of Materials Science and Applications), Science PG

Διοικητικές θέσεις

1993-1997: Μέλος του Δ.Σ. στην “Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε.”.

1995- 1997: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  στην “Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλίας”

1999: Μέλος του Δ.Σ.  στη “Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λάρισας”.

2010–2012: Προϊστάμενος του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ/Λ.

2012- 2016: Μέλος του ΣΙ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

2014 – 2016: Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ Θεσσαλίας

2016 – σήμερα: Διευθυντής του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας

2016 – σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Συμμετοχή σε φορείς

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.
Μέλος του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μέλος Ελληνικής Κεραμικής Εταιρείας.

Λοιπά Στοιχεία:
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα πεδία της κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης με έμφαση στην αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών για παραγωγή δομικών υλικών.

•  Μέλος  ερευνητικής ομάδας του  ΓΤΘΕ/ΣΤΕΦ/ΤΕΙ/Λάρισας   στο πρόγραμμα με  τίτλο   «Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας κεραμικών  προϊόντων».  Ε5/53461/12-2-91 και Ε5/1355/13/12/91 του ΥΠΕΠΘ.

• Μέλος ερευνητικής ομάδας σε «πειράματα αποχρωματισμού βαφών τύπου Remazol και     συσχέτιση πειραματικών δεδομένων»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, 12-5-2004 έως 31-12-2007).

• Μέλος ερευνητικής ομάδας στη «μελέτη συστημάτων «καολίνη + ίνες γραφίτη, τσιμέντο  +  ιπτάμενη   τέφρα, χαρακτήρες  +  μηχανικές ιδιότητες + στατιστική ανάλυση»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως  31-12-2007).

• Επιστημονικός υπεύθυνος στο «Ισχυροποίηση κεραμικών υλικών με διασπορά κονιών από βιομηχανικά στερεά απόβλητα»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).

•  Συνεργάτης στη «Μονάδα Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ/Λ» με παραδοτέο την ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης με τίτλο «Ανακύκλωση λυματολάσπης σε κεραμικά υλικά» (28-02-2012 έως 05-07-2012).

•  Μέλος ερευνητικής ομάδας στο «Αξιοποίηση βιομηχανικών και αγροτικών στερεών αποβλήτων σε κεραμικά υλικά» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, 01-03-2012 έως 28-02-2015).

• Μέλος ερευνητικής ομάδας σε πρόγραμμα Leonardo Da Vinci “Competence based e-learning in general & health care management for new skills development” [LLP-LdV-TOI-2011-11GR1-LEO 05-6797].

• Επιστημονικός υπεύθυνος στο  “Μελέτη για την Ανάπτυξη Κατάλληλων Τεχνολογιών για τη Διάθεση- Διαχείριση:    Στερεών   και    Υγρών  Υποπροϊόντων  Ελαιοτριβείων, Λυματολάσπης,    Στερεού     Εναλλακτικού     Καυσίμου    (ASF)      &    Πετρελαϊκού   Άνθρακα   (PETCOKE)” (χρηματοδότηση: TERRA SA, 7-10-2011 έως 31-8-2013).

• Επιστημονικός υπεύθυνος στο «Καινοτόμα κεραμικά υλικά» (SYNERGASIA 2011, 1-1-2013 έως 30-6-2015).

• Μέλος ερευνητικής ομάδας στο «Παραγωγή βιοκαυσίμων από άλγεις»  (SYNERGASIA 2011, 1-1-2013 έως 30-6-2015).

 

Διαβάστε επίσης: