Λάρισα » Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών
ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αρ. 35η/11-10-2017 πράξη του:

- τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (που αποσπάστηκαν στη Δ/νση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας σύμφωνα με την με αρ. 10598/06-10-2017 απόφαση της Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας) και

- τροποποίησε τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,

όπως αναφέρεται στους παρακάτω συνδέσμους.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων – διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία (όπου αυτό απαιτείται), την Παρασκευή 13-10-2017 στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Διαβάστε επίσης: