Ελλάδα » Παρατείνεται για έναν μήνα η προθεσμία για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

Παρατείνεται για έναν μήνα η προθεσμία για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

Παρατείνεται για έναν μήνα η προθεσμία για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση της ρύθμισης των αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με την απόφαση δίνεται παράταση ενός μήνα από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλ. η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση είναι στις 23 Οκτωβρίου 2017.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την «Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος».

Διαβάστε επίσης: