Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Προκήρυξη υποτροφίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Προκήρυξη υποτροφίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Προκήρυξη υποτροφίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρoxρόνιου προγράμματος  υποτροφιών  της  και  σε  συνεργασία  με  την εταιρία Eurocatering A.E.,  προκηρύσσει μια υποτροφία, για ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια για φοίτηση στο μονοετές βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές», με έναρξη τη σχολική χρονιά 2017-2018. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, τη διαμονή αλλά και τη σίτιση στη σπουδαστική εστία του ιδρύματος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για την προσφερόμενη υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι απόφοιτοι  Λυκείων (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) ή  ΕΠΑΣ

2. Nα υπάρχει οικογενειακή σχέση με τη γεωργία ή / και ισχυρή βούληση για σταδιοδρομία στον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομέα και τις καλλιέργειες των κηπευτικών.

3. Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο και τους γονείς – κηδεμόνες με μέλος της αρμόδιας επιτροπής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την επιλογή του υποψηφίου η αρμόδια επιτροπή συνεκτιμά τα ακόλουθα:
1. Βαθμολογία επίδοσης στο Λύκειο (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) ή ΕΠΑΣ
2. Προσωπική ή οικογενειακή σχέση με την Γεωργία ή τον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομέα

3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προθεσμία υποβολής αίτησης Τετάρτη 27/9/2017. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα  www.afs.edu.gr

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής ηλεκτρονικά στο email admissions@afs.edu.gr ή με fax στο 2310 492864 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη.

2. Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση admissions@afs.edu.gr  ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων,) με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

·      Απολυτήριο λυκείου (ή επαγγελματικής σχολής)

·      Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)

·      Φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)

·      Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους, καθώς και της πιο πρόσφατης δήλωσης ακινήτων (Ε9) των γονέων του υποψηφίου

3.  Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τμήμα Εγγραφών στα τηλέφωνα 2310492854 και 2310492810.

Διαβάστε επίσης: