Ελλάδα » Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Ferrovie Dello Stato Italiane (FSI), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14.09.2017 και αποφάσισε τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος :  Orazio Iacono, Στέλεχος της FSI

Διευθύνων Σύμβουλος : Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Μέλη : Duilia Melito, Στέλεχος της FSI

Ester Marconi, Στέλεχος της FSI

Ilaria – Anna De Dominicis,  Στέλεχος της FSI

Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Δικηγόρος

Κωνσταντίνα Θεοφανίδου, Δικηγόρος

           Βασίλειος Ζαβογιάννης, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Διαβάστε επίσης: