Οικονομία » Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»» (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»» (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»» (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» στην Ελασσόνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευαγγέλου Νικόλαος καλωσόρισε τoυς εκπροσώπους των μετόχων στους οποίους έγινε ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας όσον αφορά :
την πορεία του νέου τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
και την πορεία των ανειλημμένων υποχρεώσεων του LEADER

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
Αναπτυξιακή 1 Αναπτυξιακή 2

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε όλο το Νομό και την ανάγκη στήριξής της από όλους τους Δήμους του Νομού – Μετόχους της, με σκοπό την υποβοήθηση των οργανισμών των Ο.Τ.Α. και την ενδυνάμωση της εταιρείας, που αποτελεί, όπως ειπώθηκε κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού.

Διαβάστε επίσης: