Λάρισα » Στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής με συνεργάτες

Στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής με συνεργάτες

Στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής με συνεργάτες

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες, για την στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής, στις παρακάτω ειδικότητες:
1. Ψυχολογίας
2. Κοινωνιολογίας
3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
4. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε./Τ.Ε.)
5. Εικαστικών
6. Θεατρολογίας
7. Αφήγησης Παραμυθιού
8. Δημιουργικής Γραφής
9. Φιλολογίας
10. Χορού – Χορογραφίας
11. Φωτογραφίας

Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, η χρήση Η/Υ, οι ειδικοί τίτλοι σπουδών καθώς και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599) όπου θα αναφέρεται το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση, η αποδοχή της συνεργασίας (σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου – Δελτίο παροχής Υπηρεσιών ή δυνατότητα έκδοσής του) και το βιογραφικό σημείωμά τους .

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου καθημερινά από 10.00 μέχρι 13.00 στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Μανωλάκη 9-11 Δ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή, στην ίδια διεύθυνση (αποδεικτικό η σφραγίδα ταχυδρομείου)

Πληροφορίες στα τηλέφωνo: 2410 555935

Διαβάστε επίσης: