Λάρισα » Scientix: Γνωριμία με μια κοινότητα μάθησης και καινοτομίας

Scientix: Γνωριμία με μια κοινότητα μάθησης και καινοτομίας

Scientix:  Γνωριμία με μια κοινότητα μάθησης και καινοτομίας

Κεντρικός πυλώνας της φιλοσοφίας STEM (Science, Technology, Education, Mathematics)  είναι η διαθεματική και ενοποιημένη προσέγγιση που δίνει έμφαση στη μάθηση με την πράξη (learn by doing) και συνδέει τις συνιστώσες του STEM με την καθημερινή ζωή και τον πραγματικό κόσμο των μαθητών. Κυρίαρχο ρόλο για την διάχυση αυτών των νέων εκπαιδευτικών διαστάσεων σε όλη την Ευρώπη παίζει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet) που για το σκοπό αυτό δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημών (Scientix).

Το Scientix είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα – πύλη για την εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Oι εκπαιδευτικοί με τη σύνδεσή τους στην πύλη του Scientix και την εγγραφή τους μπορούν να γίνουν μέλη μιας μοναδικής εκπαιδευτικής κοινότητας και μπορούν να ωφεληθούν μέσα από την προσφορά μιας σειράς υπηρεσιών .

Πρεσβευτής του Scientix (Scientix Ambassador) στην Λάρισα είναι ο κος Τανός Ηλίας (Φυσικός , M.Sc., M.Ed.) ο οποίος στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα τις 13-15 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιήσει ένα workshop με τίτλο “Scientix:  Γνωριμία με μια κοινότητα μάθησης και καινοτομίας”.

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η βιωματική παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ανοιχτής διαδικτυακής πύλης Scientix στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο  εργαστήριο (workshop) αυτό θα πραγματοποιηθεί :

  • Περιήγηση στην πλατφόρμα του Scientix
  • Πρόσβαση σε ανοικτό Εκπαιδευτικό υλικό (σχέδια μαθήματος, online παιχνίδια, ιστοσελίδες, κλπ) που μπορεί ελεύθερα να κατεβεί και να επαναχρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή γενικά χρήστες, σύμφωνα με την άδεια Creative Commons.
  • Συμμετοχή σε Ψηφιακές Κοινότητες Εκπαιδευτικών
  • Ενημέρωση από το ιστολόγιο (blog) του Scientix
  • Εγγραφή σε συζητήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης της εκπαίδευσης
  • Δωρεάν online ασύγχρονη εκπαίδευση με το εκπαιδευτικό εργαλείο MOODLE
  • Ενημέρωση για τα Scientix webinars
  • Επίσκεψη στο «Εργαστήριο Μελλοντικής τάξης» (Future Classroom Lab)
  • Επίσκεψη του λογαριασμού του Scientix στο twitter https://twitter.com/scientix_eu και της σελίδας στο facebook: https://www.facebook.com/groups/ScienceTeachersEurope

Το Scientix αποτελεί μια συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα εκπαιδευτικών, φορέων εκπαίδευσης και ερευνητών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και προτείνει μια σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας των STEM σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση. Καθημερινά όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί γίνονται ενεργά μέλη της κοινότητας και επίσης αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται από την πύλη του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρεσβευτή του Scientix κο Τανό Ηλία (τηλ. 6944621255 και iliastanos@gmail.com ).

Διαβάστε επίσης: