Ελλάδα » Ημερίδα για τον Έφεδρο Αξιωματικό στη Σχολή Πυροβολικού στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερίδα για τον Έφεδρο Αξιωματικό στη Σχολή Πυροβολικού στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερίδα για τον Έφεδρο Αξιωματικό στη Σχολή Πυροβολικού στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ανωτάτη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και επί τη ευκαιρία του έτους Εφέδρων Αξ/κών συμμετέχει στις κάτωθι εκδηλώσεις:

Στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί 15/9/17 στη Σχολή Πυροβολικού.

Στην Επιτροπή Εργασίας που θα λάβει χώρα στις 20/9/17.

Στην Ημερίδα που θα λάβει χώρα στις 18 Οκτωβρίου ώρα 17:30 στη Σχολή Ευελπίδων.

Η ΑΠΟΕΑ έχει ήδη ειδοποιήσει το 25μελές που σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΓΕΣ θα συμμετάσχει στη πρώτη εκδήλωση.

Έχει συστήσει την επιτροπή εργασίας για τη δεύτερη εκδήλωση σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατήρτισε το ΓΕΣ.

Όσον αναφορά στη τρίτη εκδήλωση η συμμετοχή όλων των Εφέδρων Αξ/κών από όλους τους συνδέσμους της χώρας θα είναι πανελλήνια.